Įeiti
Publikuota: 2020-01-21. Atnaujinta: 2020-01-21

Informacija vartotojams, nusprendusiems apsirūpinti karštu vandeniu iš alternatyvių šaltinių


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), išnagrinėjusi vartotojo ir AB „Kauno energija" ginčą, pasisakė, kad tuo atveju, jei gyventojai karštu vandeniu apsirūpina iš alternatyvių šaltinių (įrengiamas šilumos siurblys, saulės kolektoriai ir kt.), jie privalo pasirinkti apsirūpinimo karštu vandeniu būdą be karšto vandens tiekėjo, kad būtų taikoma dvinarė šilumos kaina

Tarybai pateiktame prašyme vartotojas nurodė, kad 2015 m. modernizavus pastatą, kuriame yra jam priklausantis butas, buvo įrengti šilumos siurbliai karštam vandeniui ruošti ir cirkuliacijai palaikyti: pašildytas vanduo patenka į talpas, o iš jų – į karšto vandens šilumokaitį, kur yra pašildomas iki reikiamos temperatūros. Vartotojas prašė įpareigoti AB „Kauno energija" taikyti dvinarę šilumos kainą ir kompensuoti permoką  už laikotarpį, kai nebuvo taikoma dvinarė kaina.

Taryba, išsiaiškinusi faktines ginčo aplinkybes, nustatė, kad šiuo atveju AB „Kauno energija" teisėtai ir pagrįstai netaiko dvinarės šilumos kainos, nes atlikus pastato modernizavimą ir įrengus karštą vandenį gaminantį siurblį gyventojai privalėjo atsisakyti bendrovės, kaip karšto vandens tiekėjo, paslaugų.  

Vartotojai, pasirinkę apsirūpinti karštu vandeniu be karšto vandens tiekėjo, už geriamąjį vandens karštam vandeniui ruošti atsiskaito pagal geriamojo vandens kainas, už šilumą – pagal šilumos kainas. Tuo atveju, jeigu pastate įrengti alternatyvūs energijos šaltiniai ir pastato bendraturčiai priėmė sprendimą apsirūpinti karštu vandeniu be karšto vandens tiekėjo, už šilumą karštam vandeniui ruošti atsiskaitoma pagal dvinarę šilumos kainą.