Įeiti
Publikuota: 2020-01-21. Atnaujinta: 2020-01-21

Permoka už karštą vandenį: kokiais atvejais ji turi būti grąžinta vartotojui?


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), išnagrinėjusi vartotojo ir UAB „Palangos šilumos tinklai" ginčą, įpareigojo bendrovę grąžinti vartotojui permoką už karštą vandenį, kuri susidarė neteisingai deklaruojant rodmenis.

Tarybai pateiktame prašyme vartotojas nurodė, kad jam priklausančiame bute karštas vanduo apskaitomas dviem apskaitos prietaisais. Vartotojo teigimu, už suteiktas komunalines paslaugas jis atsiskaito laiku, o permoka susidarė dėl klaidos nurašant skaitiklių parodymus. Todėl vartotojas  nesutinka su UAB „Palangos šilumos tinklai" atsisakymu grąžinti susidariusią permoką už karštą vandenį (26 m3), kuri nustatyta keičiant apskaitos prietaisus.

UAB „Palangos šilumos tinklai" atsisakymą grąžinti permoką motyvavo tuo, kad vartotojas neteisingai deklaruodavo karšto vandens apskaitos prietaiso rodmenis, t. y. turi prisiimti atsakomybę dėl apskaitos prietaiso rodmenų deklaravimo ir nurodyti faktiškai suvartotą karšto vandens kiekį.

Taryba, išnagrinėjusi faktines ginčo aplinkybes, nustatė, kad vartotojas ir UAB „Palangos šilumos tinklai" nėra sudarę karšto vandens pirkimo–pardavimo sutarties. Tai reiškia, kad abiejų pusių tarpusavio santykius reglamentuoja Karšto vandens vartojimo pirkimo–pardavimo sutarčių bendrosios sąlygos, kurios nenumato teisės karšto vandens tiekėjui už netinkamai deklaruojamus karšto vandens apskaitos prietaiso rodmenis pritaikyti baudą buitiniam vartotojui, šiuo atveju – negrąžinti permokos už klaidingai deklaruotą suvartotą karštą vandenį.