Įeiti
Publikuota: 2020-01-31. Atnaujinta:

Kada operatorius gali atsisakyti atnaujinti elektros energijos tiekimą?


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), išnagrinėjusi vartotojo skundą dėl AB „Energijos skirstymo operatorius" atsisakymo atnaujinti elektros energijos tiekimą bendrovės sąskaita, nusprendė, kad šiuo atveju vartotojo reikalavimai nepagrįsti.

Tarybai pateiktame prašyme vartotojas nurodė, kad AB „Energijos skirstymo operatorius" atsisako atnaujinti elektros energijos tiekimą, nors tarp operatoriaus ir vartotojo 2005 m. buvo pasirašyta elektros energijos pirkimo–pardavimo sutartis. Vartotojo teigimu, operatorius nepagrįstai reikalauja, kad būtų pasirašyta nauja elektros energijos pirkimo–pardavimo sutartis, t. y. taikomos naujo vartotojo prijungimo sąlygos, įskaitant ir apmokėjimą už prijungimo darbus. 

Taryba, išsiaiškinusi faktines ginčo aplinkybes ir įvertinusi AB „Energijos skirstymo operatorius" pateiktus paaiškinimus, nustatė, kad vartotojas nuo 2005 m. rugpjūčio mėn. nevisiškai apmokėdavo jam teikiamas sąskaitas (susidarė skola, buvo skaičiuojami delspinigiai), be to, nuo 2006 m. lapkričio mėn. objekte 4,5 metų nebuvo vartojama elektros energija.

Galiojantys teisės aktai numatė, kad tuo atveju, jei vartotojas yra skolingas už elektros energiją ir/ar ilgiau nei 3 metus nevartoja elektros, operatorius turi teisę atjungti vartotojo įrenginius nuo tinklo (šiuo atveju įrenginiai buvo visiškai atjungti ir demontuoti). Tai reiškia, kad vartotojas, norėdamas atnaujinti elektros energijos tiekimą, turi kreiptis dėl naujos elektros energijos pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo ir apmokėti operatoriaus faktiškai patirtas išlaidas jo įrenginiams prijungti.