Įeiti
Publikuota: 2020-10-05. Atnaujinta: 2020-10-05

Vartotojo pareiga – apmokėti už faktiškai suvartotą elektros energijos kiekį


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), išnagrinėjusi vartotojo ir UAB „Ignitis" ginčą dėl susidariusio įsiskolinimo už suvartotą elektros energiją, nepripažino vartotojo reikalavimo pagrįstu ir patvirtino, kad bendrovė teisingai bei pagrįstai reikalauja apmokėti skolą.

VERT pateiktame prašyme vartotojas nurodė, kad iš UAB „Ignitis" gavo informaciją apie įsiskolinimą už suvartotą elektros energiją, kurį apmokėjo, tačiau netrukus vėl buvo informuotas apie susidariusią skolą. Vartotojui nuvykus į bendrovę, buvo pateikta jo mokėjimų ataskaita ir paaiškinta, kaip susidarė skola.

Tačiau vartotojas, išanalizavęs mokėjimo ataskaitą, pastebėjo neatitikimus tarp jo deklaruotų ir bendrovės ataskaitoje nurodytų rodmenų, todėl prašė VERT įpareigoti UAB „Ignitis" atlikti suvartoto elektros energijos kiekio perskaičiavimą ir sumokėtą įsiskolinimų sumą laikyti kaip permoką.

VERT, išsiaiškinusi faktines ginčo aplinkybes, nustatė, jog vartotojas, 2017 m. deklaruodamas elektros apskaitos prietaiso rodmenis, neteisingai nurodė rodmenį „nuo", todėl liko neapmokėtas suvartotų kilovatvalandžių kiekis – ši nepriemoka vartotojui pateikta apmokėti 2018 m. Tačiau vartotojas nuo 2018 m. pagal bendrovės pateiktas sąskaitas ne visiškai atsiskaitydavo už suvartotą elektros energijos kiekį.

Vėliau dėl tęstinės nepriemokos susidariusį įsiskolinimą vartotojas apmokėjo, tačiau bendrovei atlikus apskaitos prietaiso patikrinimą buvo nustatyta, kad faktiškai objekte yra suvartota daugiau elektros energijos nei deklaruota. Atsižvelgiant į tai, neapmokėtam kilovatvalandžių kiekiui buvo pritaikytas tuo metu galiojęs tarifas ir apskaičiuotas vartotojo įsiskolinimas – būtent šią sumą vartotojas turi apmokėti UAB „Ignitis.