Įeiti
Publikuota: 2020.10.15. Atnaujinta:

VERT: Tarpzoninių pralaidumų skaičiavimo ir paskirstymo su Rusija metodikos vertinimui prašoma pateikti papildomą informaciją


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) kreipėsi į perdavimo sistemos operatorių (PSO) LITGRID AB, kuri kartu su Latvijos ir Estijos PSO parengė ir 2020 m. spalio 9 d. pateikė Tarpzoninių pralaidumų skaičiavimo ir paskirstymo su Rusija metodikos projektą (aktualią medžiagą atsisiųsti galite čia).

Kreipimesi VERT nurodo:

• kadangi kartu su Metodikos projektu nebuvo pateikta pagrindžianti informacija, kurios VERT prašė viešosios konsultacijos metu teikdama pastabas, todėl jas  prašoma įvertinti pakartotinai, t. y.:
1) pateikti detalią informaciją
apie Lietuvos, Latvijos ir Estijos elektros energijos fizinių ir komercinių elektros srautų modeliavimą po Astravo paleidimo, taip pat Baltijos šalių energetikos sistemos balansų pokyčius po Astravo atominės elektrinės paleidimo, kas leistų įvertinti realų Metodikoje naudojamų formulių ir jų dedamųjų įtaką pralaidumų skaičiavimui su Rusija;

2) atskleisti pralaidumų skaičiavimo formulėse naudojamų dedamųjų / parametrų  reikšmes ir pateikti paaiškinimus, kaip jie bus nustatomi.

VERT prašo  pateikti duomenis iki 2020 m spalio 21 d.

Taip pat, įvertinus tai, kad viešosios konsultacijos metu rinkos dalyviai nurodė, kad nėra pateikta informacija, kokie yra techniniai (ang. Total Transfer Capacity)  ir komerciniai jungčių pralaidumai (angl. Net Transfer Capacity) su trečiosiomis šalimis, nepateikta informacija apie prognozuojamus pralaidumus po Astravo paleidimo, rinkos dalyviams ir VERT kyla klausimų dėl Metodikos suderinamumo su Lietuvos Respublikos būtinųjų priemonių, skirtų apsisaugoti nuo trečiųjų šalių nesaugių branduolinių elektrinių keliamų grėsmių, įstatymu bei pateiktas siūlymas surengti viešą Metodikos pristatymą rinkos dalyviams, VERT ragina LITGRID AB tęsti viešojo konsultavimosi procedūras – kuo skubiau paskelbti dokumentą ir gautas pastabas / pasiūlymus viešai, taip pat kartu su Latvijos ir Estijos PSO surengti viešą pristatymą suinteresuotųjų šalių ir elektros rinkos dalyviams, kurio metu būtų galima pristatyti ir paaiškinti Metodiką bei numatomus pakeitimus ir jų poveikį pralaidumų nustatymui su trečiosiomis šalimis.