Įeiti
Publikuota: 2021-05-11. Atnaujinta: 2021-05-11

VERT: gegužės mėnesio šilumos kainų statistika Lietuvoje


Vidutinė šilumos kaina

Gegužės mėn. vidutinė centralizuotai tiekiamos šilumos kaina Lietuvoje yra 4,07 ct/kWh (be PVM) – skelbia Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT). Palyginus su balandžio mėn., kilovatvalandės kaina mažėjo 7,08 proc., per metus (2021 m. gegužė / 2020 m. gegužė) – kilovatvalandės kaina didėjo 8,53 proc.

VERT duomenimis, 2021 m. gegužės mėn. kaina išlieka viena žemiausių nuo 2012 m., palyginti su 2012 m. gegužės mėn. kaina sumažėjo 48 proc.

1 pav. Vidutinė šilumos kaina Lietuvoje, ct/kWh be PVM, 2012–2021 metais (atsisiųskite)

2021-05 vidutinė šilumos kaina.png 

Pirktos šilumos ir kuro kainos

Centralizuotai tiekiamos šilumos kainos pokyčius iš esmės lemia kuro ir superkamos šilumos kainos.

Kuro kainos

Skaičiuojant 2021 m. gegužės mėn. šilumos kainas buvo naudojamos 2021 m. kovo mėn. kuro kainos. Faktinės įsigyto kuro kainos, išskyrus energijos išteklių ir gamtinių dujų biržose įsigyto kuro kainas, yra ribojamos VERT skelbiamomis vidutinėmis šalies kuro (žaliavos) kainomis. Vidutinės šalies kuro (žaliavos) kainos yra skelbiamos VERT tinklalapyje.

Į 2021 m. gegužės mėn. šilumos kainas įskaičiuota vidutinė 2021 m. kovo mėn. biokuro (žaliavos kartu su transportavimu) kaina – 131,51 Eur/tne – 1,22 proc. mažesnė nei į 2021 m. balandžio mėn. šilumos kainas įskaičiuota vidutinė 2021 m. vasario mėn. biokuro kaina (133,14 Eur/tne).

Per metus (2021 m. kovas / 2020 m. kovas) biokuro kaina mažėjo 1,70 proc., gamtinių dujų kaina didėjo 36,79 proc.

2 pav. Biokuro ir gamtinių dujų kainų palyginimas, Eur/tne (atsisiųskite)

Biokuro ir dujų kainos kovo gegužės kainai.png

Pirktos šilumos kainos

2021 m. gegužės mėn., palyginti su balandžio mėn., iš nepriklausomų šilumos gamintojų (NŠG) superkamos šilumos kaina mažėjo 30,30 proc.: nuo 1,65 ct/kWh balandžio mėn. iki 1,15 ct/kWh gegužės mėn. Atkreipiame dėmesį, kad šilumos tiekėjų iš NŠG superkamos šilumos kaina negali būti didesnė nei palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos, apskaičiuojamos pagal VERT nustatytą metodiką, tačiau galutinė superkamos šilumos kaina priklauso nuo gamintojų pasiūlymų kasmėnesiniuose šilumos supirkimo aukcionuose.

3 pav. Šilumos aukcionai 2020–2021 m. (atsisiųskite)

Aukcionai gegužė.png

Šilumos kainos didžiuosiuose miestuose

Tarp penkių didžiųjų miestų vasario mėn. už šilumą mažiausiai moka Kauno, daugiausiai – Panevėžio gyventojai. Didžiųjų miestų 2021 m. balandžio mėn. ir gegužės mėn. šilumos kainų palyginimas ir pokytis pateiktas 4 pav. Šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti, taikomas lengvatinis PVM tarifas, todėl gyventojų mokama kaina už šilumos energiją toliau tekste nurodoma su 9 proc. PVM.

  • Kaune gegužės mėn. šilumos kaina išlieka mažiausia dėl pigesnės superkamos šilumos, kurią lemia intensyvi konkurencija tarp šilumos gamintojų bei kainoje įvertintų papildomų šilumos kainos dedamųjų, bendrai mažinančių šilumos kainą 0,47 ct/kWh.
  • Klaipėdoje šilumos kainos sumažėjimui didžiausią įtaką turi gegužės mėn. sumažėjusios iš NŠG nuperkamos šilumos kainos.
  • Vilniuje gegužės mėn. šilumos kaina mažėja dėl kovo mėn. pigusių gamtinių dujų bei sumažėjusios iš NŠG superkamos šilumos kainos.
  • Šiaulių vartotojams šilumos kaina nežymiai mažėja dėl pigesnių gamtinių dujų, Panevėžio vartotojams – dėl sumažėjusios iš NŠG superkamos šilumos kainos bei kovo mėn. pigiau įsigytų gamtinių dujų.

4 pav. Šilumos kainų didžiuosiuose miestuose pokytis per mėnesį, ct/kWh su 9 proc. PVM (atsisiųskite)

5 miestų kainos 2021-05.png

Šilumos kainos kitose Lietuvos savivaldybėse

Visoje Lietuvoje gegužės mėn. už šilumą mažiausiai moka AB „Kauno energija" aptarnaujami vartotojai (3,10 ct/kWh su PVM), daugiausiai – UAB „Litesko" filialo „Biržų šiluma" aptarnaujami vartotojai (8,89 ct/kWh su PVM). Nors Biržuose šilumai gaminti naudojamo kuro struktūroje 90 proc. sudaro biokuras, tačiau čia šilumos kaina išlieka aukšta dėl naudojamo biokuro rūšies (dalį naudojamo biokuro sudaro medienos granulės) ir mažesnio realizuojamos šilumos kiekio.

Gegužės mėn. šilumos kainos, palyginus su balandžio mėn., atskirose savivaldybėse labiausiai keičiasi dėl šių priežasčių:

  • UAB „Visagino energija" aptarnaujami vartotojai dėl pigesnės iš NŠG superkamos šilumos ir atpigusių gamtinių dujų už šilumą moka 18,46 proc. (1,03 ct/kWh su PVM) mažiau.

  • Pravieniškių pataisos namų – atvirosios kolonijos aptarnaujamiems vartotojams dėl kovo mėn. atpigusių gamtinių dujų šilumos kaina mažėja 10,65 proc. (0,54 ct/kWh su PVM).

  • UAB „Utenos šilumos tinklai" aptarnaujami vartotojai už šilumą moka 10,25 proc. (0,37 ct/kWh su PVM) daugiau – bendrovei grąžinus vartotojams ankstesniais laikotarpiais gautas papildomas pajamas, susidariusias dėl faktinių ir į šilumos kainą įskaičiuotų kuro kainų skirtumo, netaikoma 36 mėn. galiojusi šilumos kainą mažinanti papildoma dedamoji (0,34 ct/kWh be PVM).

  • Balterma ir ko, UAB aptarnaujamiems vartotojams dėl atpigusių gamtinių dujų šilumos kaina mažėja 4,96 proc. (0,31 ct/kWh su PVM).

  • UAB „Nemėžio komunalininkas" aptarnaujami vartotojai dėl kovo mėn. pigusių gamtinių dujų už šilumą moka 4,15 proc. (0,26 ct/kWh su PVM) mažiau.


5 pav. pateikiamas šilumos tiekėjų centralizuotai tiekiamos šilumos kainų palyginimas, atsižvelgiant į šilumos tiekėjų per 2020 m. parduotą šilumos kiekį. Centralizuotos šilumos tiekėjai pagal per 2020 m. parduotą šilumos kiekį skirstomi į penkias grupes: I grupė – 150 tūkst. MWh per metus ir didesni šilumos pardavimai; II grupė – (150, 90] tūkst. MWh šilumos pardavimai per metus; III grupė – (90, 50] tūkst. MWh šilumos pardavimai per metus; IV grupė – (50, 25] tūkst. MWh šilumos pardavimai per metus; V grupė – šilumos pardavimai mažesni nei 25 tūkst. MWh per metus.

5 pav. 2021 m. gegužės mėn. CŠT tiekiamos šilumos kainos (ct/kWh su PVM) ir kuro struktūra (proc.) (šilumos tiekėjai sugrupuoti pagal per metus parduodamą šilumos kiekį), (atsisiųskite)

Kainos-kuras pagal grupes_05.png

* Šilumos tiekėjų skirstymas į grupes pagal 2020 m. realizuotą šilumos kiekį.

 Kuro struktūra

Gamtinių dujų dalis bendroje šilumos gamybai naudojamo kuro struktūroje tolygiai mažėja. 2020 m., palyginti su 2019 m., šilumos energijai gaminti naudojamo kuro struktūroje gamtinių dujų dalis mažėjo 1,4 procentinio punkto – nuo 30,8 proc. iki 29,4 proc., o biokuro dalis augo 1,4 procentinio punkto – nuo 66,7 proc. iki 68,1 proc. 2021 m. gegužės mėn.. šilumos gamybai naudojamo kuro struktūroje biokuras sudaro 70,19 proc., gamtinės dujos – 27,34 proc.

6 pav. Šilumos gamybai naudojamo kuro struktūra 2016–2021 m. (atsisiųskite)

 Kuro struktūra 2021-05.png