Įeiti
Publikuota: 2021-11-12. Atnaujinta: 2021-11-12

Baltijos elektros, dujų ir šilumos forumuose aptarti sektorių rezultatai ir plėtros kryptys


​2021 m. lapkričio 89 d. vyko tradiciniai Baltijos elektros rinkos, Baltijos gamtinių dujų rinkos bei Baltijos šilumos reguliuotojų forumai. Šį rudenį VERT organizuotuose forumuose nuotoliniu būdu dalyvavo daugiau nei šimtas rinkos dalyvių – šių sektorių politikos formuotojai, reguliuotojai, perdavimo sistemų operatoriai, energijos gamintojai, tiekėjai, biržų operatoriai, energetikos įmones vienijančių asociacij​ų atstovai bei Europos Komisijos ir Europos Sąjungos energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros (angl. European Union Agency for the Cooperation of Energy Regulators – ACER) atstovai.

Baltijos elektros rinkos forume tradiciškai vyko intensyvios diskusijos regionui svarbiais klausimais. Daugiausiai dėmesio skirta regiono iniciatyvoms, siekiant Žaliojo kurso tikslų, vykdomiems strateginiams projektams – sinchronizacijos su kontinentinės Europos elektros tinklais projektui, Lietuvos energetiniam saugumui ir patikimam šalies perdavimo sistemos darbui su kontinentinės Europos tinklais būtinų energijos kaupiklių diegimo projektui.

Tradiciškai forumo metu buvo skirta sesija problemoms, su kuriomis susiduria tiekėjai, aptarti. Apie prekybos biržoje rezultatus ir ateities tendencijas informaciją pristatė paskirtieji elektros energijos rinkos operatoriai, kurie šiuo metu veikia ar planuoja pradėti vykdyti prekybą regione. ACER atstovas pristatė Europos išteklių adekvatumo vertinimo metodologinius aspektus, kurie svarbūs išteklių adekvatumo problemos sprendimui nacionaliniu lygmeniu.

Gamtinių dujų rinkos forume didžiausias dėmesys buvo skirtas regioninės Baltijos šalių ir Suomijos gamtinių dujų rinkos formavimui – aptarti pasiekti rezultatai bei iššūkiai. Forumo metu didelis dėmesys buvo skirtas ir regioninės infrastruktūros plėtrai ir pažangai aptarti. Rinkos dalyviai supažindinti su regioninės biržos veiklos rezultatais. Forumo metu buvo skirta sesija problemoms, su kuriomis susiduria tiekėjai, aptarti. Europos Komisijos atstovai pristatė Europos Sąjungos teisės aktų aktualijas, paminint Žaliojo kurso, „Pasiruošimas 55“ paketo svarbą siekiant sektoriaus dekarbonizacijos bei rengiamą naują dujų srities reguliavimo tesės aktų paketą, kurį numatoma paskelbti šių metų pabaigoje. Be to, renginys tradiciškai buvo svarbi proga aptarti bendradarbiavimo galimybes, orientuotas į būdus, kaip pasiekti efektyvų dujų infrastruktūros naudojimą regione, siekiant užtikrinti didžiausią naudą vartotojams.

Baltijos šilumos reguliuotojų forumas buvo skirtas pagrindinėms tendencijoms ir iššūkiams šilumos sektoriuje aptarti. Dalyviai diskutavo ir dalijosi gerąja patirtimi tarifų nustatymo, atliekas deginančių jėgainių reguliavimo klausimais.

Kitas forumas, numatoma, vyks Estijoje, jį organizuos Estijos energetikos reguliavimo institucija.