Įeiti
Publikuota: 2021-08-19. Atnaujinta: 2021-08-19

Dvišaliame Lenkijos ir Lietuvos energetikos reguliavimo institucijų susitikime aptartos gamtinių dujų ir elektros energetikos sektorių aktualijos


2021 m. rugpjūčio 17 d. vyko nuotolinis Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (VERT) atstovų susitikimas su Lenkijos energetikos sektoriaus reguliavimo institucijos (URE) atstovais.

Susitikime aptartos gamtinių dujų sektoriaus aktualijos šalyse, įskaitant pokyčius, susijusius su gamtinių dujų perdavimo paslaugų kainų nustatymu ir gamtinių dujų perdavimo tinklo plėtra. Didžiausias dėmesys buvo skirtas tarpvalstybinėms gamtinių dujų jungtims bei gamtinių dujų tinklo modernizavimo projektams, kurie turės didelį poveikį dujų srautams. Taip pat aptartos ir galimos bendradarbiavimo sritys, kai bus įgyvendintas dujotiekių jungties tarp Lenkijos ir Lietuvos (GIPL) projektas, kurį eksploatuoti numatoma 2022 metais. Daugiausiai diskutuota dėl priemonių, kurios padėtų užtikrinti GIPL infrastruktūros ir suskystintųjų gamtinių dujų terminalų (SGD) Lietuvoje ir Lenkijoje panaudojimo efektyvumą sukuriant didžiausią naudą vartotojams. Sutarta imtis priemonių ir jas įgyvendinti palaipsniui, "žingsnis po žingsnio". Susitikimo metu sutarta, kad pirmiausiai bus diskutuojama dėl perdavimo tarifų nuolaidos taikymo įleidimo iš ir išleidimo į GIPL taškuose. Tuo tikslu URE ir VERT oficialiu raštu kreipsis į šalių gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius su prašymu parengti bendrus pasiūlymus dėl GIPL tarifų nustatymo, siekiant užtikrinti GIPL panaudojimo efektyvumą, ir juos pateikti energetikos reguliavimo institucijoms. Vėlesniuose bendradarbiavimo tarp energetikos reguliavimo institucijų etapuose galėtų būti diskutuojama dėl šalių bendros gamtinių dujų tarifų zonos kūrimo, bendros SGD terminalų pajėgumų skirstymo tvarkos, gamtinių dujų biržų apjungimo, tolesnio reguliavimo taisyklių harmonizavimo.

Antroji susitikimo dalis buvo skirta elektros energetikos sektoriaus klausimams aptarti. VERT atstovai pristatė parengtą ataskaitą dėl priežasčių, sąlygojusių Latvijos ir Lietuvos elektros kainų zonų kainų skirtumo pokyčius, bei pateikė informaciją apie vykstančią viešąją konsultaciją dėl AB „Litgrid" parengtos Tarpsisteminių jungčių pralaidumo nustatymo ir paskirstymo su trečiosiomis šalimis metodikos projekto.

Primename, kad dvišalis VERT ir URE bendradarbiavimas, siekiant apsikeisti patirtimi bei diskutuoti dėl glaudesnio bendradarbiavimo perspektyvų energetikos srityje, pradėtas 2019 m. spalį, kai URE delegacija lankėsi Vilniuje. Ir šio 2021 m. rugpjūtį vykusio nuotolinio susitikimo metu sutarta toliau keistis gerąja patirtimi ir tęsti dvišalį bendradarbiavimą.