Įeiti
Publikuota: 2021-01-06. Atnaujinta:

VERT: bendradarbiavimas su Lietuvos auditorių rūmais leis toliau skaidrinti energetikos sektorių


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) ir Lietuvos auditorių rūmai pasirašė bendradarbiavimo sutartį, skatinant efektyvesnį apsikeitimą informaciją, kuri leistų auditoriams ar audito įmonėms tinkamai atlikti VERT prižiūrimų energetikos ir vandentvarkos įmonių reguliuojamos veiklos ataskaitų patikrą.

Ūkio subjektai kasmet teikia VERT reguliuojamosios veiklos ataskaitas, kurias auditoriai nuo 2020 m. tikrina pagal VERT patvirtintą techninę užduotį, t. y. konkrečius reikalavimus.

 

Patikros procesas vyksta laikantis reguliuojamos veiklos ataskaitų rengimo eigos, t. y. nuo ūkinių operacijų registravimo apskaitoje, pirminio priskyrimo paslaugoms, sąnaudų grupėms ir pan. Taip užtikrinama galimybė reguliuotojui įsitikinti ūkio subjektų sąnaudų pagrįstumu, priskiriant jas reguliuojamai veiklai.

 

Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis užtikrins dar glaudesnį bendradarbiavimą: VERT auditoriams ir audito įmonėms teiks konsultacijas, metodinę pagalbą, auditoriai ir audito kompanijos – pasiūlymus, susijusius su reguliuojamos veiklos ataskaitų patikra, proceso tobulinimu.

 

Kokybiškai išaudituotos reguliuojamos veiklos ataskaitos yra pagrindas reguliuotojui toliau skaidrinti energetikos sektorių ir įsitikinti reguliuojamų kainų – elektros, gamtinių dujų, šilumos, geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo – sąnaudų pagrįstumu.

 

VERT gali kasmet peržiūrėti ir pakoreguoti nustatytas technines užduotis, pagal kurias auditoriai ir audito kompanijos atlieka reguliuojamos veiklos ataskaitų patikrą.