Įeiti
Publikuota: 2021-01-12. Atnaujinta: 2021-01-27

VERT: vidutinė sausio mėn. šilumos kaina yra 11 proc. mažesnė nei pernai


Vidutinė šilumos kaina

2021 m. sausio mėn. vidutinė centralizuotai tiekiamos šilumos kaina Lietuvoje yra 4,24 ct/kWh (be PVM) – skelbia Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT). Palyginus su 2020 m. gruodžio mėn., kilovatvalandės kaina didėjo 1,92 proc., per metus (2021 m. sausis / 2020 m. sausis) – kilovatvalandės kaina mažėjo 11,11 proc.

VERT duomenimis, tai žemiausia sausio mėn. šilumos kaina nuo 2012 m.: 2021 m. sausio mėn., palyginus su tuo pačiu laikotarpiu 2012 m., vidutinė šilumos kilovatvalandės kaina yra 44 proc. mažesnė.

1 pav. Vidutinė šilumos kaina Lietuvoje, ct/kWh be PVM, 2012–2021 m. (atsisiųskite)


Kuro kainos

Centralizuotai tiekiamos šilumos kainos pokyčius iš esmės lemia kuro ir superkamos šilumos kainos. Į 2021 m. sausio mėn. šilumos kainas įskaičiuota vidutinė 2020 m. lapkričio mėn. biokuro (žaliavos kartu su transportavimu) kaina – 117,66 Eur/tne yra 4,78 proc. didesnė nei į 2020 m. gruodžio mėn. šilumos kainas įskaičiuota vidutinė 2020 m. spalio mėn. biokuro kaina (112,29 Eur/tne).

Į 2021 m. sausio mėn. šilumos kainas įskaičiuota vidutinė 2020 m. lapkričio mėn. gamtinių dujų kaina (364,87 Eur/tne), palyginus su į 2020 m. gruodžio mėn. šilumos kainas įskaičiuota vidutine 2020 m. spalio mėn. kaina (329,71 Eur/tne), didėjo 10,66 proc.

Per metus (2020 m. lapkritis / 2019 m. lapkritis) biokuro kaina mažėjo 18,86 proc., gamtinių dujų – 14,69 proc.

2 pav. Biokuro ir gamtinių dujų kainų palyginimas, Eur/tne (atsisiųskite)

 

Šilumos kainos didžiuosiuose miestuose

Tarp penkių didžiųjų miestų sausio mėn. už šilumą mažiausiai moka Kauno, daugiausiai – Klaipėdos gyventojai.

Šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti, taikomas lengvatinis PVM tarifas, todėl gyventojų mokama kaina už šilumos energiją toliau tekste nurodoma su 9 proc. PVM.

2021 m. sausio mėn., palyginus su 2020 m. gruodžio mėn., AB „Panevėžio energija" aptarnaujamiems vartotojams šilumos kaina didėja 0,43 proc. (2021 m. sausio mėn., palyginus su 2020 m. sausio mėn., kaina mažėja 15,85 proc.), AB „Kauno energija" aptarnaujamiems vartotojams šilumos kaina didėja 1,64 proc. (2021 m. sausio mėn., palyginus su 2020 m. sausio mėn., kaina mažėja 25,80 proc.), AB „Klaipėdos energija" aptarnaujamiems vartotojams – 2,53 proc. (2021 m. sausio mėn., palyginus su 2020 m. sausio mėn., kaina didėja 3,34 proc.), AB „Šiaulių energija" aptarnaujamiems vartotojams – 4,28 proc. (2021 m. sausio mėn., palyginus su 2020 m. sausio mėn., kaina mažėja 7,58 proc.), AB „Vilniaus šilumos tinklai" aptarnaujamiems vartotojams – 4,55 proc. (2021 m. sausio mėn., palyginus su 2020 m. sausio mėn., kaina mažėja 12,66 proc.).

Šilumos kainų augimą didžiuosiuose miestuose daugiausia lėmė padidėjusi gamtinių dujų kaina bei brangiau superkama šiluma iš nepriklausomų šilumos gamintojų.

3 pav. Šilumos kaina didžiuosiuose miestuose, ct/kWh su 9 proc. PVM (atsisiųskite)

 

Šilumos kainos kitose Lietuvos savivaldybėse

Sausio mėn. mažiausia už šilumą moka UAB „Utenos šilumos tinklai" aptarnaujami vartotojai (3,54 ct/kWh su PVM), daugiausia – UAB „Litesko" filialo „Biržų šiluma" aptarnaujami vartotojai (8,67 ct/kWh su PVM). Nors Biržuose šilumai gaminti naudojamo kuro struktūroje 90 proc. sudaro biokuras, tačiau čia šilumos kaina išlieka aukšta dėl naudojamo biokuro rūšies (dalį naudojamo biokuro sudaro medienos granulės) ir mažesnio realizuojamos šilumos kiekio.

2021 m. sausio mėn., palyginus su 2020 m. gruodžio mėn., UAB „Utenos šilumos tinklai" aptarnaujami vartotojai už šilumą moka 9,69 proc. (0,38 ct/kWh su PVM) mažiau – bendrovė pradėjo taikyti naują bazinę šilumos kainą, kurioje įskaičiuota mažiau pastoviųjų sąnaudų, taip pat vartotojams grąžinamas ankstesniais laikotarpiais susidaręs skirtumas dėl faktinių ir į šilumos kainą įskaičiuotų kuro kainų. Dėl pigiau iš nepriklausomų šilumos gamintojų įsigytos šilumos, UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis" aptarnaujami vartotojai už šilumą moka 3,18 proc. (0,17 ct/kWh su PVM) mažiau.

Sausio mėn. UAB „Nemėžio komunalininkas" aptarnaujamiems vartotojams šiluma brango 18,13 proc. (0,91 ct/kWh su PVM) – bendrovei vartotojams sugrąžinus ankstesniais laikotarpiais gautas papildomas pajamas, netaikoma 12 mėn. galiojusi šilumos kainą mažinusi papildoma kainos dedamoji (0,49 ct/kWh be PVM). Bendrovės tiekiamos šilumos kainą taip pat didina brangusios gamtinės dujos. Sausio mėn., palyginus su gruodžio mėn., dėl brangusių gamtinių dujų Pravieniškių pataisos namų – atvirosios kolonijos aptarnaujamiems vartotojams šilumos kaina didėja 12,96 proc. (0,46 ct/kWh su PVM).  

4 pav. pateikiamas centralizuotai tiekiamos šilumos kainų palyginimas pagal VERT licencijuojamus šilumos tiekėjus. Skaičiai prie šilumos tiekėjo pavadinimo rodo, kokią dalį (proc.) kuro struktūroje sudaro atsinaujinantys energijos ištekliai, įvertinant tiek šilumos tiekėjo gaminamą, tiek iš nepriklausomų šilumos gamintojų perkamą šilumą, pagamintą naudojant atsinaujinančius energijos išteklius (žaliai pažymėti kuro dedamosios stulpeliai rodo, kad daugiau nei 50 proc. šilumos pagaminama iš atsinaujinančių energijos išteklių, rudai – daugiau nei 50 proc. šilumos pagaminama naudojant gamtines dujas).

4 pav. Šilumos kainos 2021 m. sausio mėn., ct/kWh su PVM (atsisiųskite) (atnaujinta 2021-01-27)


5 pav. pateikiamas šilumos tiekėjų centralizuotai tiekiamos šilumos kainų palyginimas, atsižvelgiant į šilumos tiekėjų per 2019 m. parduotą šilumos kiekį. Centralizuotos šilumos tiekėjai pagal per 2019 m. parduotą šilumos kiekį skirstomi į penkias grupes: I grupė – 150 tūkst. MWh per metus ir didesni šilumos pardavimai; II grupė – (150, 90] tūkst. MWh šilumos pardavimai per metus; III grupė – (90, 50] tūkst. MWh šilumos pardavimai per metus; IV grupė – (50, 25] tūkst. MWh šilumos pardavimai per metus; V grupė – šilumos pardavimai mažesni nei 25 tūkst. MWh per metus.

5 pav. 2021 m. sausio mėn. CŠT tiekiamos šilumos kainos, atsižvelgiant į per metus parduodamą šilumos kiekį,
ct/kWh su PVM
(atsisiųskite) (atnaujinta 2021-01-27)


* Šilumos tiekėjų skirstymas į grupes pagal 2019 m. realizuotą šilumos kiekį.

Kuro struktūra

Skaičiuojant 2021 m. sausio mėn. šilumos kainą buvo naudojamos 2020 m. lapkričio mėn. kuro kainos. Faktinės įsigyto kuro kainos, išskyrus energijos išteklių ir gamtinių dujų biržose įsigyto kuro kainas, yra ribojamos VERT skelbiamomis vidutinėmis šalies kuro (žaliavos) kainomis. Vidutinės šalies kuro (žaliavos) kainos yra skelbiamos VERT tinklalapyje. Atkreipiame dėmesį, kad šilumos tiekėjų iš nepriklausomų šilumos gamintojų superkamos šilumos kaina negali būti didesnė nei šilumos tiekėjo palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos.

Gamtinių dujų dalis bendroje šilumos gamybai naudojamo kuro struktūroje tolygiai mažėja. 2020 m., palyginti su 2019 m., šilumos energijai gaminti naudojamo kuro struktūroje gamtinių dujų dalis mažėjo 1,4 procentinio punkto – nuo 30,8 proc. iki 29,4 proc., o biokuro dalis augo 1,4 procentinio punkto – nuo 66,7 proc. iki 68,1 proc. 2021 m. sausio mėn.. šilumos gamybai naudojamo kuro struktūroje biokuras sudaro 70,20 proc., gamtinės dujos – 27,33 proc.

6 pav. Šilumos gamybai naudojamo kuro struktūra 2016–2020 m. (atsisiųskite)