Įeiti
Publikuota: 2021-02-12. Atnaujinta:

VERT: vidutinė vasario mėn. šilumos kaina yra 11 proc. mažesnė nei pernai


Vidutinė šilumos kaina

Vasario mėn. vidutinė centralizuotai tiekiamos šilumos kaina Lietuvoje yra 4,26 ct/kWh (be PVM) – skelbia Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT). Palyginus su sausio mėn., kilovatvalandės kaina didėjo 0,47 proc., per metus (2021 m. vasaris / 2020 m. vasaris) – kilovatvalandės kaina mažėjo 10,88 proc.

VERT duomenimis, tai žemiausia vasario mėn. šilumos kaina nuo 2012 m.: 2021 m. vasario mėn., palyginus su tuo pačiu laikotarpiu 2012 m., vidutinė šilumos kilovatvalandės kaina yra 45 proc. mažesnė.

1 pav. Vidutinė šilumos kaina Lietuvoje, ct/kWh be PVM, 2012–2021 metais (atsisiųskite)

 

Pirktos šilumos ir kuro kainos

Centralizuotai tiekiamos šilumos kainos pokyčius iš esmės lemia kuro ir superkamos šilumos kainos.

Kuro kainos

Skaičiuojant 2021 m. vasario mėn. šilumos kainas buvo naudojamos 2020 m. gruodžio mėn. kuro kainos. Faktinės įsigyto kuro kainos, išskyrus energijos išteklių ir gamtinių dujų biržose įsigyto kuro kainas, yra ribojamos VERT skelbiamomis vidutinėmis šalies kuro (žaliavos) kainomis. Vidutinės šalies kuro (žaliavos) kainos yra skelbiamos VERT tinklalapyje.

Į 2021 m. vasario mėn. šilumos kainas įskaičiuota vidutinė 2020 m. gruodžio mėn. biokuro (žaliavos kartu su transportavimu) kaina – 109,65 Eur/tne – 6,81 proc. mažesnė nei į 2021 m. sausio mėn. šilumos kainas įskaičiuota vidutinė 2020 m. lapkričio mėn. biokuro kaina (117,66 Eur/tne).

Per metus (2020 m. gruodis / 2019 m. gruodis) biokuro kaina mažėjo 23,84 proc., gamtinių dujų – 19,47 proc.

2 pav. Biokuro ir gamtinių dujų kainų palyginimas, Eur/tne (atsisiųskite)

Pirktos šilumos kainos

Skaičiuojant 2021 m. vasario mėn. šilumos kainą buvo naudojamos vasario mėn. iš nepriklausomų šilumos gamintojų superkamos šilumos kainos. 2021 m. vasario mėn., palyginti su sausio mėn. superkamos šilumos vidutinė kaina šalyje didėjo 3,4 proc.: nuo 2,08 ct/kWh iki 2,15 ct/kWh. Atkreipiame dėmesį, kad šilumos tiekėjų iš nepriklausomų šilumos gamintojų superkamos šilumos kaina negali būti didesnė nei palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos, apskaičiuojamos pagal VERT nustatytą metodiką, tačiau galutinė superkamos šilumos kaina priklauso nuo gamintojų pasiūlymų kasmėnesiniuose šilumos supirkimo aukcionuose.

Šilumos kainos didžiuosiuose miestuose

Tarp penkių didžiųjų miestų vasario mėn. už šilumą mažiausiai moka Kauno, daugiausiai – Klaipėdos gyventojai. Didžiųjų miestų 2021 m. sausio mėn. ir vasario mėn. šilumos kainų palyginimas ir pokytis pateiktas 3 pav. Šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti, taikomas lengvatinis PVM tarifas, todėl gyventojų mokama kaina už šilumos energiją toliau tekste nurodoma su 9 proc. PVM.

3 pav. Šilumos kainų didžiuosiuose miestuose pokytis per mėnesį, ct/kWh su 9 proc. PVM (atsisiųskite)

 

Šilumos kainos kitose Lietuvos savivaldybėse

Visos Lietuvos mastu vasario mėn. už šilumą mažiausiai moka UAB „Utenos šilumos tinklai" aptarnaujami vartotojai (3,55 ct/kWh su PVM), daugiausiai – UAB „Litesko" filialo „Biržų šiluma" aptarnaujami vartotojai (8,65 ct/kWh su PVM). Nors Biržuose šilumai gaminti naudojamo kuro struktūroje 90 proc. sudaro biokuras, tačiau čia šilumos kaina išlieka aukšta dėl naudojamo biokuro rūšies (dalį naudojamo biokuro sudaro medienos granulės) ir mažesnio realizuojamos šilumos kiekio.

Vasario mėn. šilumos kainos, palyginus su sausio mėn., atskirose savivaldybėse labiausiai keičiasi dėl šių priežasčių:

  •  UAB „Nemenčinės komunalininkas" aptarnaujami vartotojai už šilumą moka 10,35 proc. (0,76 ct/kWh su PVM) mažiau – bendrovei susigrąžinus ankstesniais laikotarpiais nepadengtas kuro įsigijimo sąnaudas, netaikoma 12 mėn. galiojusi šilumos kainą didinanti papildoma dedamoji (0,67 ct/kWh be PVM).
  • Dėl atpigusių gamtinių dujų Pravieniškių pataisos namų – atvirosios kolonijos aptarnaujamiems vartotojams vasario mėn. šilumos kaina mažėja 3,24 proc. (0,13 ct/kWh su PVM).
  • UAB Ignalinos šilumos tinklų aptarnaujamiems vartotojams šilumos kaina vasario mėn. didėja 3,77 proc. (0,24 ct/kWh su PVM) dėl 2020 m. gruodžio mėn. brangiau įsigyto biokuro.
  • Dėl 2020 m. gruodžio mėn. brangiau įsigyto biokuro UAB „Litesko" filialo „ Druskininkų šiluma" aptarnaujamiems vartotojams šilumos kaina vasario mėn. didėja 5,20 proc. (0,25 ct/kWh su PVM).
  • UAB „Širvintų šiluma" aptarnaujamiems vartotojams šilumos kaina didėja 8,50 proc. (0,42 ct/kWh su PVM), kadangi nuo vasario mėn. netaikomos 12 mėn. galiojusios papildomos kainos dedamosios, bendrai šilumos kainą mažinusios 0,24 ct/kWh be PVM. Kainos augimui įtakos taip pat turi ir 2020 m. gruodžio mėn. brangiau įsigytas biokuras.

4 pav. pateikiamas šilumos tiekėjų centralizuotai tiekiamos šilumos kainų palyginimas, atsižvelgiant į šilumos tiekėjų per 2019 m. parduotą šilumos kiekį. Centralizuotos šilumos tiekėjai pagal per 2019 m. parduotą šilumos kiekį skirstomi į penkias grupes: I grupė – 150 tūkst. MWh per metus ir didesni šilumos pardavimai; II grupė – (150, 90] tūkst. MWh šilumos pardavimai per metus; III grupė – (90, 50] tūkst. MWh šilumos pardavimai per metus; IV grupė – (50, 25] tūkst. MWh šilumos pardavimai per metus; V grupė – šilumos pardavimai mažesni nei 25 tūkst. MWh per metus.

 Skaičiai prie šilumos tiekėjo pavadinimo rodo, kokią dalį (proc.) kuro struktūroje sudaro atsinaujinantys energijos ištekliai, įvertinant tiek šilumos tiekėjo gaminamą, tiek iš nepriklausomų šilumos gamintojų perkamą šilumą, pagamintą naudojant atsinaujinančius energijos išteklius (žalsvai pažymėti kuro dedamosios stulpeliai rodo, kad daugiau nei 50 proc. šilumos pagaminama iš atsinaujinančių energijos išteklių, pilkai – daugiau nei 50 proc. šilumos pagaminama naudojant gamtines dujas).

4 pav. 2021 m. vasario mėn. CŠT tiekiamos šilumos kainos, atsižvelgiant į per metus parduodamą šilumos kiekį, ct/kWh su PVM (atsisiųskite)

 

* Šilumos tiekėjų skirstymas į grupes pagal 2019 m. realizuotą šilumos kiekį.

Kuro struktūra

Gamtinių dujų dalis bendroje šilumos gamybai naudojamo kuro struktūroje tolygiai mažėja. 2020 m., palyginti su 2019 m., šilumos energijai gaminti naudojamo kuro struktūroje gamtinių dujų dalis mažėjo 1,4 procentinio punkto – nuo 30,8 proc. iki 29,4 proc., o biokuro dalis augo 1,4 procentinio punkto – nuo 66,7 proc. iki 68,1 proc. 2021 m. vasario mėn.. šilumos gamybai naudojamo kuro struktūroje biokuras sudaro 70,20 proc., gamtinės dujos – 27,33 proc.

5 pav. Šilumos gamybai naudojamo kuro struktūra 2016–2021 m. (atsisiųskite)