Įeiti
Publikuota: 2022-02-10. Atnaujinta: 2022-02-10

Įvyko VERT ir Vengrijos ambasados atstovų susitikimas


​2022 m. vasario 9 d. įvyko Vengrijos ambasados Lietuvoje ir Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (VERT) atstovų susitikimas, kuriame buvo aptarti naujausi pokyčiai Lietuvos dujų ir elektros energijos rinkose.

Šiuo susitikimu buvo tęsiamas VERT ir Vengrijos ambasados dialogas, pirmą kartą užmegztas 2020 m. vasarį, kai VERT surengė Lietuvos ir Vengrijos atstovų susitikimą, kurio metu buvo keičiamasi gerąja patirtimi ir nagrinėjamos dvišalio bendradarbiavimo energetikos sektoriuje galimybės.

Susitikimo metu VERT atstovai apžvelgė besikeičiančią prekybos elektros energija aplinką Baltijos regione Lietuvai patvirtinus tarpsisteminių jungčių pralaidumo nustatymo ir paskirstymo su trečiosiomis šalimis metodiką.

Be to buvo pateikta naujausia informacija apie Lietuvos strateginių dujų ir elektros energijos projektų, įskaitant "LitPol Link", "Harmony Link" ir GIPL pažangą. Pabrėžta, kad šie projektai atliks svarbų vaidmenį sinchronizuojant Baltijos šalis su kontinentinės Europos sinchronine erdve (CESA) ir prisidės prie Lietuvos, Lenkijos ir kitų Baltijos jūros regiono šalių energetinės nepriklausomybės stiprinimo.

Kalbėdami apie kylančias energijos kainas, VERT atstovai informavo apie priimtus įstatymų pakeitimus, kuriais VERT suteikiama galimybė imtis konkrečių priemonių elektros energijos kainų ir gamtinių dujų kainų stabilumui buitiniams vartotojams užtikrinti. Be to, kaip ilgalaikė priemonė aukštoms energijos kainoms valdyti, buvo pristatytas vykstantis mažmeninės elektros energijos rinkos liberalizavimo procesas, įgyvendinamas etapais.

Susitikimas suteikė galimybę toliau plėtoti dvišalį bendradarbiavimą, kurį tiek VERT atstovai, tiek Vengrijos ambasados Lietuvoje delegatas įvardijo kaip vertingą. Buvo sutarta palaikyti dvišalį bendravimą ir ateityje keičiantis informacija teikti naujausią informaciją apie pokyčius Lietuvos energijos rinkose.