Įeiti
Publikuota: 2022-02-18. Atnaujinta: 2022-02-18

Viešoji konsultacija dėl Lietuvos PSO perdavimo paslaugų kainų struktūroje 2023 m. taikytinų daugiklių, sezoninių koeficientų ir nuolaidų


​​Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) teikia viešajai konsultacijai Lietuvos gamtinių dujų perdavimo s​istemos operatoriaus AB „Amber Grid teikiamų paslaugų kainų struktūroje 2023 m. tarifų periodui taikytinų daugiklių, sezoninių koeficientų ir nuolaidų PROJEKTĄ. Pastabas ir pasiūlymus prašome siųsti iki 2022 m. kovo 31 d. (imtinai).

Viešosios konsultacijos dokumentas (anglų k.).

Viešosios konsultacijos dokumento santrauka (lietuvių k.).

VERT teikti viešajai konsultacijai šį dokumentą įpareigoja Europos Komisijos reglamentas, kuriuo nustatomas suderintos gamtinių dujų perdavimo tarifų struktūros tinklo kodeksas. Nacionalinė reguliavimo institucija prieš kiekvieną tarifų periodą turi konsultuotis su visų valstybių narių, kurių dujų perdavimo sistemos sujungtos tiesioginėmis jungtimis su tos šalies dujų perdavimo sistema, nacionalinėmis reguliavimo institucijomis ir susijusiomis suinteresuotosiomis šalimis dėl:

• daugiklių dydžio;

• sezoninių koeficientų dydžio (jei taikytina);

• kainų nuolaidų įleidimo iš suskystintų gamtinių dujų (SGD) saugyklų (įrenginių / terminalo) taškuose (jei taikytina);

• kainų nuolaidų įleidimo iš infrastruktūros, sukurtos siekiant pašalinti valstybių narių dujų perdavimo sistemų atskirtį, taškuose ir išleidimo į tokią infrastruktūrą taškuose (šiuo metu Lietuvos įleidimo-išleidimo sistemai tai neaktualu);

• kainų nuolaidų pertraukiamųjų pajėgumų produktams.

Esminis siūlymas PROJEKTE: 2023 m. nekeisti einamuoju (2022 m.) tarifų periodu taikomų kainodaros aspektų.

******

 • Pastabas ir pasiūlymus teikite paštu Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223, faksu (8 5) 213 5270, el. paštu [email protected] (kopija [email protected] ir [email protected]). 

• Pastabų ir pasiūlymų teikimo terminas – iki 2022-03-31 (imtinai). 

• Pateiktos pastabos ir pasiūlymai skelbiami rubrikoje „Viešosios konsultacijos".