Įeiti
Publikuota: 2022-02-23. Atnaujinta: 2022-02-23

VERT ir VTPSI bendradarbiaus energetikos, teritorijų planavimo, statinių statybos srityse


​Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) bei Valstybinė teritorijų planavimo ir​ statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos (VTPSI), siekdamos efektyviai vykdyti savo funkcijas, sudarė bendradarbiavimo susitarimą.

„Džiaugiamės galimybe bendradarbiauti, keistis sukaupta patirtimi bei įžvalgomis, tobulėti bei diskutuoti. Tikimės, jog bendros VERT bei VTPSI ekspertų pastangos leis greičiau ir efektyviau imtis veiksmų, siekiant užkirsti kelią energetikos srities pažeidimams teritorijų planavimo, statinių statybos srityje, užtikrinti patikimą ir saugią energetikos srities veiklą“, – tvirtina VERT pirmininkas Renatas Pocius.

„Statybos inspekcija plečia stiprių partnerių ratą – pasirašytas bendradarbiavimo susitarimas su VERT atveria naujų galimybių dalintis patirtimi, sėkmingai ginti viešąjį interesą ir užkirsti kelią galimiems pažeidimams statybos srityje. Esu įsitikinusi, kad abiejų įstaigų noras bendrauti realizuosis į prasmingus projektus – geriausių rezultatų galėsime pasiekti suvieniję pajėgumus, koordinuodami veiksmus ir keisdamiesi aktualia informacija“, – pabrėžia VTPSI viršininkė Eglė Kuklierienė.

Esant poreikiui VERT ir VTPSI organizuos bendrus iš anksto suplanuotus patikrinimus, keisis informacija, dalyvaus bendruose renginiuose, teiks tarnybinę pagalbą.

VERT įsipareigojo, gavusi iš VTPSI informacijos apie galimus pažeidimus VERT kompetencijos srityse, imtis veiksmų dėl teisės aktų pažeidimų nustatymo, šalinimo ir atsakomybės taikymo pagal savo kompetenciją.

VTPSI įsipareigojo, atlikusi planinius ir neplaninius statybos ir ūkio subjektų statybos veiklos patikrinimus ir įtarusi, kad asmenys galimai nesilaiko energetikos sektorių veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytų reikalavimų, perduoti informaciją VERT. Taip pat gavusi iš VERT informacijos apie galimus pažeidimus VTPSI kompetencijos srityse, imtis veiksmų dėl teisės aktų pažeidimų nustatymo, šalinimo ir atsakomybės taikymo, konsultuoti ir teikti informaciją VERT.