Įeiti
Publikuota: 2022-04-08. Atnaujinta: 2022-04-08

VERT: balandžio mėnesio šilumos kainų statistika Lietuvoje


​​​​​Vidutinė šilumos kaina

Balandžio mėn. vidutinė centralizuotai tiekiamos šilumos kaina Lietuvoje yra 8,04 ct/kWh (be PVM) – skelbia Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT). Palyginus su kovo mėn., kilovatvalandės kaina mažėja 2,90 proc.

1 pav. Vidutinė šilumos kaina Lietuvoje, ct/kWh be PVM, 2013–2022 metais (atsisiųskite​)


Vidutinė šilumos kaina 22-04.png

Pirktos šilumos ir kuro kainos

Centralizuotai tiekiamos šilumos kainos pokyčius iš esmės lemia kuro ir superkamos šilumos kainos.

Kuro kainos

Skaičiuojant 2022 m. balandžio mėn. šilumos kainas buvo naudojamos 2022 m. vasario mėn. kuro kainos. Vidutinės šalies kuro (žaliavos) kainos yra skelbiamos VERT tinklalapyje.

Į balandžio mėn. šilumos kainas įskaičiuota vidutinė vasario mėn. biokuro (žaliavos kartu su transportavimu) kaina – 24,46 Eur/MWh – 3,47 proc. didesnė nei į kovo mėn. šilumos kainas įskaičiuota vidutinė sausio mėn. biokuro kaina (23,64 Eur/MWh), o gamtinių dujų kaina 108,08 Eur/MWh – 9,38 proc. mažesnė nei į kovo mėn. šilumos kainas įskaičiuota vidutinė sausio mėn. gamtinių dujų kaina (119,27 Eur/MWh).

Per metus (2022 m. vasaris / 2021 m. vasaris) biokuro kaina didėjo 113,66 proc., gamtinių dujų kaina didėjo 214,45 proc.

2 pav. Biokuro ir gamtinių dujų kainų palyginimas, Eur/MWh (atsisiųskite)

Dujos biokuras vasario balandžiui.png 

Pirktos šilumos kainos

2022 m. balandžio mėn., palyginti su 2022 m. kovo mėn., iš nepriklausomų šilumos gamintojų (NŠG) superkamos šilumos kaina mažėja 0,26 proc.: nuo 3,83 ct/kWh 2022 m. kovo mėn. iki 3,82 ct/kWh 2022 m. balandžio mėn. Atkreipiame dėmesį, kad šilumos tiekėjų iš NŠG superkamos šilumos kaina negali būti didesnė nei palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos, apskaičiuojamos pagal VERT nustatytą metodiką, tačiau galutinė superkamos šilumos kaina priklauso nuo gamintojų pasiūlymų kasmėnesiniuose šilumos supirkimo aukcionuose.

3 pav. Šilumos aukcionai 2021–2022 m. (atsisiųskite)

Balandis_aukcionai.jpg

Šilumos kainos didžiuosiuose miestuose

Tarp penkių didžiųjų miestų 2022 m. balandžio mėn. už šilumą mažiausiai moka Kauno, daugiausiai – Vilniaus gyventojai. Didžiųjų miestų 2022 m. kovo mėn. ir 2022 m. balandžio mėn. šilumos kainų palyginimas ir pokytis pateiktas 4 pav. Šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti, šiuo metu taikomas 9 proc. PVM tarifas, todėl gyventojams apskaičiuota kaina už šilumos energiją toliau tekste nurodoma su 9 proc. PVM.

Primename, kad 2022 m. balandžio 1 d. įsigaliojo 2022 m. kovo 17 d. priimtas Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX‑751 papildymo 1252 straipsniu ir 1252 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas Nr. XIV-942, kuriame numatyta laikinai iš valstybės biudžeto dengti 9 proc. PVM, apskaičiuotą už šilumos energiją ir karštą vandenį. Ši tvarka taikoma nuo 2022 m. sausio 1 d. iki 2022 m. balandžio 30 d. faktiškai gyventojams patiektai šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti (įskaitant šilumos energiją, perduodamą per karšto vandens tiekimo sistemą), į gyvenamąsias patalpas tiekiamam karštam vandeniui arba šaltam vandeniui karštam vandeniui paruošti ir šilumos energijai, sunaudotai šiam vandeniui pašildyti. Atsižvelgiant į tai, šilumos tiekimo įmonės, mokėjimo pranešime apskaičiuotą, gyvenamosioms patalpoms patiektos, šilumos energijos kainą (įskaitant PVM), kurią turi sumokėti gyventojai, privalo sumažinti PVM suma, atitinkančia 9 proc. PVM tarifo dydį.

 • Vilniuje balandžio mėn. šilumos kaina mažėja dėl sumažėjusios gamtinių dujų kainos.
 • Kauno vartotojams šilumos kaina mažėja dėl mažesnių gamtinių dujų ir iš NŠG superkamos šilumos kainų.
 • Klaipėdos vartotojams šilumos kaina mažėja dėl sumažėjusių iš NŠG superkamos šilumos ir gamtinių dujų kainų.
 • Šiauliuose šilumos kaina mažėja dėl sumažėjusios gamtinių dujų kainos.
 • Panevėžio vartotojams šilumos kaina didėja dėl padidėjusio gamtinių dujų kiekio šilumai gaminti AB „Panevėžio energija“ aptarnaujamoje Kėdainių miesto teritorijoje. Dėl pritaikytų tarptautinių sankcijų sustabdyta Kėdainių fosforo trąšų gamyklos veikla sumažino AB „Panevėžio energija“ superkamą šilumos kiekį iš NŠG AB „Lifosa“, todėl trūkstamą šilumos poreikį AB „Panevėžio energija“ užtikrina savo turimais gamtinių dujų įrenginiais.

4 pav. Šilumos kainų didžiuosiuose miestuose pokytis per mėnesį, ct/kWh su 9 proc. PVM (atsisiųskite)

5 miestų kainos 2022-04.png

Šilumos kainos kitose Lietuvos savivaldybėse

Visoje Lietuvoje balandžio mėn. už šilumą mažiausiai moka UAB „Utenos šilumos tinklai“ aptarnaujami vartotojai (5,88 ct/kWh su PVM), daugiausiai – UAB „Nemenčinės komunalininkas“ aptarnaujami Vilniaus rajono vartotojai (15,27 ct/kWh su PVM).

2022 m. balandžio mėn. šilumos kainos, palyginus su 2022 m. kovo mėn., atskirose savivaldybėse labiausiai keičiasi dėl šių priežasčių:​

 • UAB „Akmenės energija“ aptarnaujami vartotojai už šilumą moka 24,95 proc. (2,58 ct/kWh su PVM) mažiau – pradėtos taikyti naujos šilumos bazinės kainos dedamosios, kuriose įskaičiuota mažiau pastoviųjų sąnaudų. Bendrovės vartotojams 12 mėn. bus taikomos papildomos šilumos kainos kompensacijos (iš viso -0,66 ct/kWh) dėl įvertinto ankstesnį laikotarpį šilumos kainoje įskaitytų ir faktiškai patirtų sąnaudų neatitikimo.

 • Dėl atpigusių gamtinių dujų UAB „Nemėžio komunalininkas“ tiekiamos šilumos kaina mažėja 20,95 proc. (3,83 ct/kWh su PVM), UAB „Nemenčinės komunalininkas“ aptarnaujamiems vartotojams šilumos kaina mažėja 18,08 proc. (3,37 ct/kWh su PVM).

 • VšĮ „Velžio komunalinis ūkis“ aptarnaujami vartotojai balandžio mėn. už šilumą moka 13,87 proc. (2,06 ct/kWh su PVM) mažiau dėl sumažėjusios gamtinių dujų kainos.

 • UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ aptarnaujamiems vartotojams šilumos kaina didėja 19,79 proc. (1,48 ct/kWh su PVM) – pradėtos taikyti perskaičiuotos šilumos kainų dedamosios, kurios didėjo daugiausia dėl nuo atliktų investicijų įvertintos investicijų grąžos. Bendrovės vartotojams 12 mėn. bus taikomos papildomos šilumos kainos dedamosios, bendrai didinančios šilumos kainą 0,24 ct/kWh, nustatytos įvertinus ankstesniais laikotarpiais šilumos kainoje įskaitytų ir faktiškai patirtų sąnaudų neatitikimus.

  5 pav. pateikiamas šilumos tiekėjų centralizuotai tiekiamos šilumos kainų palyginimas, atsižvelgiant į šilumos tiekėjų per 2021 m. parduotą šilumos kiekį. Centralizuotos šilumos tiekėjai pagal per 2021 m. parduotą šilumos kiekį skirstomi į penkias grupes: I grupė – 150 tūkst. MWh per metus ir didesni šilumos pardavimai; II grupė – (150, 90] tūkst. MWh šilumos pardavimai per metus; III grupė – (90, 50] tūkst. MWh šilumos pardavimai per metus; IV grupė – (50, 25] tūkst. MWh šilumos pardavimai per metus; V grupė – šilumos pardavimai mažesni nei 25 tūkst. MWh per metus.

5 pav. 2022 m. balandžio mėn. CŠT tiekiamos šilumos kainos (ct/kWh su PVM) ir kuro struktūra (proc.) (šilumos tiekėjai sugrupuoti pagal per metus parduodamą šilumos kiekį), (atsisiųskite)

Šilumos kainos LT_22-04.png 

Kuro struktūra

 Gamtinių dujų dalis bendroje šilumos gamybai naudojamo kuro struktūroje tolygiai mažėja. 2021 m., palyginti su 2020 m., šilumos energijai gaminti naudojamo kuro struktūroje gamtinių dujų dalis mažėjo 2,1 procentinio punkto – nuo 29,42 proc. proc. iki 27,32 proc., o biokuro dalis augo 2,11 procentinio punkto – nuo 68,11 proc. iki 70,22 proc.

2022 m. balandžio mėn. šilumos gamybai naudojamo kuro struktūroje biokuras sudaro 70,41 proc., gamtinės dujos – 27,16 proc.

6 pav. Šilumos gamybai naudojamo kuro struktūra 2017–2022 m. (atsisiųskite​)

Kuro struktūra 2022-04.png