Įeiti
Publikuota: 2022-08-09. Atnaujinta: 2022-08-09

REMIT naujienos: naujausia REMIT ketvirtinė apžvalga


​​​ES Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra (ACER) rugpjūčio 2 d. paskelbė 29-ąją REMIT ketvirtinę apžvalgą, kurioje teikiama informacija apie antrąjį 2022 m. ketvirtį. Pagrindinės naujienos:

  • Brokerių duomenų, pateiktų 2021 m., kokybės analizė;
  • Apskritojo stalo susitikimų su REMIT suinteresuotosiomis šalimis santrauka;
  • Kai kurie reikšmingi statistiniai duomenys apie viešai neatskleistos informacijos platformų (IIP) naudojimą 2021 m.;
  • Informacija apie manipuliavimo rinka atvejį Vokietijoje, kai dėl REMIT pažeidimo dviem rinkos dalyviams buvo nustatytos sankcijos.

Ketvirtinėje apžvalgoje taip pat pateikta statistika apie registruotų ataskaitų teikimo mechanizmų (RRM) nenumatytų atvejų ataskaitas (angl. contingency reports) ir REMIT tyrimus antrąjį 2022 m. ketvirtį, taip pat atnaujinta praėjusių metų sankcijų sprendimų apžvalga.


2021 m. brokerių duomenų pateikimo apžvalga

​Pažymėtina, kad ACER duomenis gauna iš daugiau nei vieno šaltinio. Pagal dabartinę ataskaitų teikimo tvarką duomenų kokybė labai priklauso nuo to, ar brokeriai ir rinkos dalyviai yra pakankamai susipažinę su ACER sandorių ataskaitų teikimo gairėmis (TRUM). Pažymėtina, kad reikalingas didesnis rinkos dalyvių informuotumas apie REMIT ir ataskaitų teikimo gaires. Siekiama, kad RRM būtų įdiegtos tinkamos sistemos ir kontrolės priemonės, užtikrinančios, kad sandorių ataskaitos būtų išsamios ir tikslios, taip pat siekiama padėti nustatyti trūkstamą informaciją bei akivaizdžius duomenų netikslumus.

TRUM gairės šiuo metu labiau pritaikytos biržoms, o tai kartais sukelia painiavą dėl brokerių vartojamos prekybos terminijos ir būdų. Nors finansiniai teisės aktai ir REMIT iš dalies sutampa, informacija apie sandorius, įskaitant prekybos pavedimus, susijusius su didmeniniais energijos produktais, tiekiamais ES, turi būti pateikiama pagal REMIT.

 

ACER virtualūs apskritojo stalo susitikimai 2022 m. birželio 13-16 d.

REMIT rekomendacinių dokumentų atnaujinimas buvo viena iš temų, aptartų ACER apskritojo stalo susitikimuose. Taip pat buvo aptartos kitos su REMIT susijusios temos, ypač duomenų rinkimas. Gairėse buvo įtraukti papildomi elementai, susiję su sandorių tarpuskaita biržose, ataskaitų apie sandorius, sudarytus per tiesioginę prieigą prie rinkos (direct market access, DMA), teikimu ir sandorių gyvavimo ciklo įvykių pranešimo gairių paaiškinimu.


Vokietijos NRI pritaikė sankcijas Energi Danmark ir Optimax Energy už manipuliavimą rinka

2021 m. spalį Vokietijos nacionalinė reguliavimo institucija (NRI) Bundesnetzagentur (BNetzA) skyrė 200 000 eurų baudą Energi Danmark A/S ir 175 000 eurų baudą Optimax Energy GmbH už manipuliavimą didmeninėje elektros prekybos rinkoje, susijusį su elektros sistemos disbalansu, pastebėtu Vokietijoje 2019 m. birželio mėn.

​2019 m. birželio 6, 12 ir 25 dienomis Energi Danmark ir Optimax pateikė pavedimus prekiauti elektros energijos biržoje EPEX Spot SE (EPEX Spot) dėl elektros pardavimo Vokietijos kitos paros (day-ahead) rinkoje artėjant prekybos sesijos pabaigai. Energi Danmark ir Optimax pažeidė Vokietijos elektros energijos teisės aktus, pateikdamos pardavimo pavedimus ir dienos prekybos sesijos pabaigoje parduodamos elektros energiją, kurios neturėjo arba negalėjo įsigyti ar gaminti. Tuo metu Vokietijos energetikos sistemoje buvo didelis sistemos disbalansas. BNetzA padarė išvadą, kad šie veiksmai buvo klaidingi arba klaidinantys signalai rinkoje, pažeidė Vokietijos Elektros įstatymą ir REMIT 5 straipsnį. Nustatyta, kad tai yra manipuliavimas rinka, kaip apibrėžta REMIT 2 straipsnio 2 dalies a punkto i papunktyje.


Viešai neatskleistos informacijos platformos: rinkos dalyvių veiklos atitiktis atskleidimo, naudojimo ir aprėpties atžvilgiu

ACER reguliariai tikrina, ar REMIT portale išvardytos viešai neatskleistos informacijos platformos (IIP) atitinka reikalavimus, išdėstytus ACER gairėse ir procedūrų vadove (Manual of Procedures, MoP) dėl duomenų teikimo. 2022 m. birželio mėn. analizuoti Centralizuotos Europos rinkos dalyvių registro platformos (CEREMP) duomenys rodo, kad tik maždaug 18 % registruotų rinkos dalyvių CEREMP lauke „viešai neatskleistos informacijos paskelbimas“ nurodė, kad jie naudoja vieną ar daugiau IIP, išvardytų REMIT portale vidinės informacijos atskleidimui. Iš rinkos dalyvių, skelbusių viešai neatskleistą informaciją, mažiausiai 22 % CEREMP lauke „viešai neatskleistos informacijos paskelbimas“ nurodė tik savo svetainę. ACER iki 2022 m. gruodžio 31 d. pratęsė galimybę rinkos dalyviams laikinai ir toliau skelbti viešai neatskleistą informaciją savo įmonių svetainėse kaip atsarginį sprendimą pagal atitinkamus minimalius reikalavimus. Darytina išvada, kad dauguma registruotų rinkos dalyvių nesilaiko ACER rekomendacijų, arba kad jų registracijos informacija, pateikta CEREMP, nėra atnaujinta.

 

RRM pateiktų nenumatytų atvejų ataskaitų apžvalga ir komunikacija su RRM ir rinkos dalyviais dėl nenumatytų atvejų ataskaitų pateikimo

​2022 m. antrojo ketvirčio statistika rodo, kad 2022 m. balandžio-birželio mėn. 17 skirtingų RRM pateikė 29 nenumatytų atvejų ataskaitas. "Dažniausias RRM nurodytas nenumatytų atvejų scenarijus šiuo laikotarpiu yra susijęs su tokiu pranešimo atveju, kuomet RRM gali pranešti, bet ne atitikti reikalavimų (pvz., duomenų išsamumo, pateikimo savalaikiškumo, duomenų tikslumo ir galiojimo)"​. Kai kurių RRM atveju ACER pastebėjo labai ilgą atotrūkį tarp incidento datos ir pranešimo ACER. 2022 m. birželio mėn. vykusiose apskritojo stalo diskusijose RRM ir ACER aptarė galimas priežastis bei galimus sprendimus dėl nenumatytų atvejų ataskaitų, kurių trūksta arba kurios atnaujinamos vėluojant.

 

Nuoroda į naujausią apžvalgos numerį