Įeiti
Publikuota: 2022-10-17. Atnaujinta: 2022-10-20

Nustatytos ESO elektros energijos skirstymo paslaugų vidutinės ir žemos įtampos tinklais kainų viršutinės ribos 2023 metams


​​​​​​Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) 2023-iems metams AB „Energijos skirstymo operatorius“ nustatė:

Vidutinės įtampos (VĮ) tinkluose –1,609 ct/kWh be PVM energijos skirstymo kainos viršutinę ribą (2022 m. – 0,892 ct/kWh be PVM).

 •Žemos įtampos (ŽĮ) tinkluose – 2,905 ct/kWh be PVM (2022 m. – 1,959 ct/kWh be PVM).

Esminės kainų viršutinių ribų didėjimo priežastys:

•  elektros energijos įsigijimo sąnaudų technologiniams nuostoliams ir savoms reikmėms padengti pokytis dėl išaugusios elektros energijos rinkos kainos;

 • mokesčių sąnaudų pokytis;

• nusidėvėjimo sąnaudų augimas dėl įgyvendintų investicijų;

investicijų grąžos pokytis, pritaikius atnaujintą LRAIC modelį prie sąlygų efektyviai veikti skirstymo tinklui;

Veiklos sąnaudų didėjimas dėl įvertinto Finansų ministerijos skelbiamo 2023 m. infliacijos koeficiento ir vidutinio darbo užmokesčio pokyčio ir papildomai įvertintų veiklos sąnaudų dėl nuo įmonės nepriklausančių priežasčių;

AB „Energijos skirstymo operatorius“ 2023-iems metams nustatytas leistinas pajamų lygis skirstymo paslaugų VĮ tinklais sudarys 174,6 mln. Eur  (2022 m. – 94,482 mln. Eur), ŽĮ tinklais 220,9 mln. Eur (2022 m. – 144,743 mln. Eur).

Elektros energijos skirstymo kainų viršutinės ribos gali būti koreguojamos dėl esminių paslaugų apimties, infliacijos, mokesčių, kitų objektyvių (nuo rinkos dalyvio nepriklausančių) veiksnių pokyčių ne dažniau kaip du kartus per metus.

*******

Galutinė elektros energijos kaina buitiniam vartotojui susideda iš:

 - įsigijimo kainos;
- viešuosius interesus atitinkančių paslaugų kainos;
- papildomų paslaugų įsigijimo dedamoji prie perdavimo paslaugos kainos;
​- perdavimo paslaugos kainos;
- skirstymo paslaugos vidutinės ir žemos įtampos tinklais kainos;

- tiekimo kainos.

Nauji elektros energijos tarifai bus patvirtinti ir paskelbti ne vėliau kaip iki 2022 m. lapkričio 30 d.​

Išsamiai susipažinti su VERT 2022-10-17 posėdžio medžiaga galite ČIA.