Įeiti
Publikuota: 2022-10-20. Atnaujinta: 2022-10-20

VERT nustatė UAB „Vilkaviškio šilumos tinklai“ šilumos bazinę kainą


​Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) nustatė UAB „Vilkaviškio šilumos tinklai“ šilumos bazinę kainą 3 metų reguliavimo periodui. Šilumos bazinė kaina (nevertinant papildomos dedamosios) sudaro 10,68 ct/kWh, lyginant su dabar galiojančia (apskaičiuota, taikant 2022 m. spalio mėn. kuro kainas),  didėja 0,17 ct/kWh.

UAB „Vilkaviškio šilumos tinklai“ šilumos bazinės kainos, ct/kWh be PVM

Vilkaviškio šilumos tinklai 2022-10-20.png

VERT bendrovei apskaičiavo beveik 3 mln. 109 tūkst. Eur būtinųjų metinių sąnaudų, įskaitant investicijų grąžą.

Taip pat VERT įvertino 282,801 tūkst. Eur ankstesniais laikotarpiais nesusigrąžintų kuro, elektros energijos technologinėms reikmėms įsigijimo ir kitų sąnaudų, kurias Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba turi įvertinti nustatydama šilumos kainų dedamąsias pirmiesiems bazinės kainos galiojimo metams.

Numatoma, kad UAB „Vilkaviškio šilumos tinklai“ per metus į šilumos perdavimo tinklą patieks 35,90 tūkst. MWh šilumos.

VERT nustatyta UAB „Vilkaviškio šilumos tinklai“ nauja bazinė šilumos kaina bus pradėta taikyti savivaldybės tarybai patvirtinus šilumos kainų dedamąsias pirmiesiems bazinės kainos galiojimo metams.

VERT taip pat nustatė UAB „Vilkaviškio šilumos tinklai“ karšto vandens kainos dedamąsias: projekcinė 2022 m. spalio mėn. karšto vandens kaina daugiabučių namų vartotojams yra 8,62 Eur/m3, lyginant su galiojančia - mažesnė 0,38 Eur/m3.​

Išsamiai susipažinti su VERT 2022-10-20 posėdžio medžiaga galite ČIA.