Įeiti
Publikuota: 2022-12-30. Atnaujinta: 2022-12-30

VERT suderino piko valandas ir šiomis valandomis prognozuojamus bendro suvartojamo elektros energijos kiekius


​​Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) suderino AB LITGRID (Operatorius) nustatytas piko valandas ir šiomis valandomis prognozuojamus bendro suvartojamo elektros energijos kiekius.

Piko valandos – atskiros paros valandos, kuriomis, remiantis Operatoriaus prognozėmis, kitos paros didmeninės elektros energijos kainos turėtų būti didžiausios.

Operatoriaus nustatytos ir VERT suderintos piko valandos ir šiomis valandomis prognozuojami bendro suvartojamo elektros energijos kiekiai:

2022 m. gruodžio mėn.:

Piko valandos: 09–10; 16–17; 17–18 ir 18–19.

 Prognozuojamas bendras suvartojamos elektros energijos kiekis šiomis valandomis atitinkamai (MWh): 1976, 2011, 2008 ir 1960.

2023 m. sausio mėn.:

Piko valandos: 09–10; 10–11; 17–18 ir 18–19.

Prognozuojamas bendras suvartojamos elektros energijos kiekis šiomis valandomis  atitinkamai (MWh): 2087, 2089, 2063 ir 2040.

2023 m. vasario mėn.:

Piko valandos: 09–10; 10–11; 11–12 ir 18–19.

Prognozuojamas bendras suvartojamos elektros energijos kiekis šiomis valandomis  atitinkamai (MWh): 2057, 2049, 2031 ir 1990.

2023 m. kovo mėn.:

Piko valandos: 08–09; 09–10; 19–20 ir 20–21.

Prognozuojamas bendras suvartojamos elektros energijos kiekis šiomis valandomis atitinkamai (MWh): 1910, 1934, 1853 ir 1805.

Vadovaujantis 2022 m. spalio 6 d. Tarybos reglamento (ES) 2022/1854 dėl skubios intervencijos, skirtos didelėms energijos kainoms mažinti nuostatomis, kiekviena valstybė narė nustato piko valandas, kurios iš viso atitinka ne mažiau kaip 10 proc. visų valandų 2022 m. gruodžio 1 d.– 2023 m. kovo 31 d. laikotarpiu ir sumažina savo bendrą nustatytomis piko valandomis suvartojamos elektros energijos kiekį bent 5 proc. per valandą.

Operatorius, pasibaigus aukščiau minėto laikotarpio mėnesiui iki kito mėnesio 15 dienos, savo interneto svetainėje paskelbs praėjusį mėnesį faktiškai pasiektą sumažėjusį elektros energijos suvartojimo piko valandomis vidutinį kiekį.

 

Išsamiai susipažinti su VERT 2022-12-29 posėdžio medžiaga galite ČIA.