Įeiti
Publikuoti: 2021-02-03. Atnaujinta: 2021-02-03

Vartojimo ginčų nagrinėjimo praktika 2018-2019 m.


​šilumos sektorius

2019-12-20Kokiais atvejais vartotojui grąžinama permoka už karštą vandenį?
2019-12-09Kodėl sąskaitose už šilumą atskirai nurodoma mokėtina suma už pastato bendrosioms reikmėms suvartotą šilumos kiekį?
2019-09-23Kada vartotojas gali nesutikti apmokėti už apskaitytą karšto vandens kiekį?
2019-08-09Vartotojas turi apmokėti už faktiškai suvartotą šilumos kiekį
2019-05-22Atsijungimas su centralizuoto šildymo sistemos: iki kada išliekama pastato šildymo sistemos tiekiamos šilumos vartotoju?
2019-04-02Karšto vandens skaitiklių aptarnavimo mokestis: ką reikia žinoti vartotojui?
2019-03-28Kokiais atvejais šilumos tiekėjas gali pakeisti šilumos paskirstymo metodą?
2019-03-08Šilumos tiekėjui – įpareigojimas perskaičiuoti vartotojui pateiktą sąskaitą
2019-03-04Kokiais atvejais šilumos tiekėjas gali perskaičiuoti bute suvartotą šilumos kiekį?
2019-02-11Šilumos tiekėjas atsakingas už teisingą šilumos paskirstymą ir mokesčių priskyrimą
2019-02-07Vartotojas turi sudaryti sąlygas įrengti karšto vandens apskaitos prietaisus
2019-01-22Ką reikia žinoti apie įsiskolinimus už šilumos energiją ir karštą vandenį, paveldėjus nekilnojamąjį turtą?
2019-01-22Vartotojai turi užtikrinti galimybę įrengti apskaitos prietaisus
2018-12-03Šilumos tiekėjas įpareigotas daugiabučio namo gyventojams iš naujo paskirstyti ankstesniu laikotarpiu suvartotą šilumos energiją
2018-10-08Šiluma bendrosioms reikmėms: kodėl už ją privalo mokėti visi namo gyventojai?
2018-09-17Kas atsakingas, kad šilumos tiekėjas turėtų teisingus duomenis apie naudingąjį buto plotą?
2018-09-03Ką daryti, jei manote, kad šilumos tiekėjas netinkamai skirsto pastate suvartojamą šilumą?
2018-07-27Buto savininkas yra atsakingas, kad būtų apmokėta už suteiktas paslaugas
2018-05-25Nuo ko priklauso butams priskiriamas apmokėti šilumos kiekis?
2018-05-25Ar šilumos tiekėjas gali atsisakyti sudaryti sutartį su buto nuomininku?
2018-05-14Kodėl gyventojai turi mokėti už bendrųjų patalpų šildymą?
2018-04-27Kaip skaičiuojami mokėjimai už karštą vandenį, vartotojui nesudarius sąlygų pakeisti apskaitos prietaisą?
2018-03-19Ar reikia mokėti už bendrojo naudojimo patalpų šildymą, jei butas yra atjungtas nuo centralizuoto šildymo sistemos?
2018-02-06Informacija vartotojams: kas nustato karšto vandens suvartojimo normatyvo dydį?
2018-01-23Nuo ko priklauso gyventojams taikomas karšto vandens suvartojimo normatyvas?
2018-01-15Karšto vandens suvartojimas pagal normatyvus: ką turi žinoti vartotojas?

Elektros sektorius

2019-12-27 Kokiais atvejais vartotojui reikia mokėti už leistinąją naudoti galią?
2019-12-20 AB „Energijos skirstymo operatorius" – įpareigojimas perskaičiuoti vartotojo prijungimo įmoką
2019-11-04 AB „Energijos skirstymo operatorius" – įpareigojimas prijungti vartotojo elektros įrenginius, padidinant leistinąją naudoti galią
2019-09-23 Kaip skirstoma elektros energija bendrosioms reikmėms, nesant pastato administratoriaus?
2019-09-23 Ar gali būti skaičiuojami mokėjimai už elektros energiją iki pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo?
2019-06-13 Kaip grąžinama permoka už elektros energiją, jei atsiskaitoma pagal vidutinį suvartojimą?
2019-06-13 Jei vartotojas laiku nedeklaruoja apskaitos prietaiso rodmenų, kaip atsiskaitoma už elektros energiją?
2019-05-31 Vartotojas turi atidžiai deklaruoti suvartotą elektros energijos kiekį
2019-05-22 Kokiais atvejais reikia mokėti už leistinąją naudoti galią, jei objekte nevartojama elektros energija?
2019-05-22 UAB „Lietuvos energijos tiekimas" įpareigota perskaičiuoti vartotojo suvartotą elektros energijos kiekį
2019-04-29 Vartotojo pareiga – laiku deklaruoti suvartotą elektros energijos kiekį
2019-02-07 UAB „Lietuvos energijos tiekimas" – įpareigojimas panaikinti skolą vartotojui
2019-01-29 Elektros įrenginių perkėlimas: kada už tai moka vartotojas, kada – įmonė?
2019-01-29 Vartotojų pareiga – reguliariai deklaruoti ir apmokėti už suvartotą elektros energiją
2019-01-22 Kaip perskaičiuojamas elektros energijos suvartojimas, jei netiksliai veikė apskaitos prietaisas?
2018-12-03 AB „Energijos skirstymo operatorius" įpareigota kuo greičiau prijungti naują gamtinių dujų vartotoją
2018-09-17 Kaip perskaičiuojamas elektros energijos suvartojimas, sugedus apskaitos prietaisui?
2018-09-17 Skola už elektros energiją: kada ją teks apmokėti už ankstesnį buto savininką?
2018-09-07 Elektros energijos suvartojimas: kada vartotojas turi deklaruoti rodmenis?
2018-08-13 Elektros įrenginių prijungimas: ką apie įmokos skaičiavimą turi žinoti vartotojas?
2018-07-25 Informacija gaminančiam vartotojui: kada operatorius turi įrengti apskaitos prietaisus?
2018-06-26 Kodėl reikia mokėti už leistinąją naudoti galią, jei objekte nevartojama elektros energija?
2018-04-23 Atsiskaitymas už elektros energiją: kokiais atvejais privaloma apmokėti nepriemoką?
2018-04-06 Kokiais atvejais elektros energijos tiekėjas gali atsisakyti sudaryti sutartį?
2018-04-03 Atsiskaitymas už suvartotą elektros energiją: kokias pareigas turi vartotojas?
2018-03-12 Kada vartotojo reikalavimas perskaičiuoti suvartotos elektros energijos kiekį – pagrįstas?
2018-02-06 Būtina atidžiai deklaruoti elektros energijos skaitiklio rodmenis

dujų sektorius

2019-10-11Kada atsiranda pareiga mokėti už gamtinių dujų sistemos pajėgumus?
2019-06-13Prijungimo prie gamtinių dujų sistemos sutarties nutraukimas: kada vartotojas neprivalo atlyginti operatoriaus patirtų išlaidų?
2018-10-08Kaip apskaičiuojama prijungimo prie gamtinių dujų sistemos įmoka komerciniam vartotojui?
2018-06-26Įpareigojimas UAB „Lietuvos dujų tiekimas" panaikinti skolą vartotojui
2018-03-26UAB „Varėnos dujos" įpareigota nutraukti sutartį su vartotoju

VANDENS SEKTORIUS

2018-03-26Geriamojo vandens kaina: kodėl ji skiriasi butų ir individualių namų gyventojams?