Įeiti
Publikuota: 2015-03-02. Atnaujinta:

Kovo 2 d. startuoja rinkos dalyvių registracijos CEREMP sistema


Komisija informuoja, kad, vadovaujantis 2011 m. gruodžio 28 d. įsigaliojusio Europos Parlamento ir Tarybos reglamento Nr. 1227/2011 dėl didmeninės energijos rinkos vientisumo ir skaidrumo (REMIT) 9 straipsnio 2 dalies nuostatomis, 2015 m. kovo 2 d. startuoja rinkos dalyvių registracija per CEREMP sistemą. Šioje sistemoje turi registruotis rinkos dalyviai, sudarantys elektros energijos ar gamtinių dujų didmeninės energijos rinkos sandorius, apie kuriuos privaloma pranešti pagal REMIT.

Visiškai nauja, dujų ir elektros sektoriams individualiai pritaikyta rinkos stebėjimo sistema padės atpažinti piktnaudžiavimo atvejus ir nuo jų apsisaugoti Europos Sąjungos energijos rinkose, kai energija prekiaujama laikantis aukščiausių skaidrumo ir vientisumo standartų.

Nacionalinėje reguliavimo institucijoje kiekvienam užsiregistravusiam suteikiamas unikalus tapatybės nustatymo ženklas (Agentūros kodas), kuris būtinas identifikuojant rinkos dalyvius. Registruodama dalyvius Komisija naudosis Centralizuota Europos rinkos dalyvių registro platforma (angl. Centralised European Register of Market Participants, CEREMP). Norėdami registruotis spauskite čia, išsamiau apie rinkos dalyvių registraciją skaitykite čia.

Atkreipiame dėmesį, kad rinkos dalyviai, užsiregistravę CEREMP, taip pat turi užtikrinti veiksmingą, saugų ir efektyvų duomenų pranešimą:
• patys registruotis sistemoje, kaip informaciją teikiantys subjektai (jei nusprendžia patys teikti informaciją) per Agentūros administruojamą platformą. Šiuo atveju ūkio subjektai turi įvertinti savo galimybes vykdyti numatytas funkcijas ir pradėti procesą ne vėliau kaip prieš 3 mėn. iki atitinkamų duomenų teikimo;
• sudaryti susitarimą su kitu subjektu, kuris informaciją teiks dalyvio vardu ir bus atitinkamai užsiregistravęs.

Atitinkamai nuo REMIT įgyvendinimo reglamento įsigaliojimo dienos rinkos dalyviai ir trečiosios šalys, teikiančios duomenis jų vardu, turi:
• 9 mėnesius pasiruošimui teikti informaciją dėl didmeninės energijos sutarčių, apie kurias reikia pranešti ir kuriomis prekiaujama organizuotose rinkose, taip pat pagrindinius duomenis iš Europos perdavimo sistemos operatorių tinklo (angl. European Network of Transmission System Operators, ENTSO) centrinių skaidrumo platformų;
• 15 mėnesių pasiruošimui teikti informaciją dėl kitų didmeninių energijos sutarčių, apie kurias reikia pranešti (užbiržinės (angl. Over-the-counter, OTC)) standartinės ir nestandartinės tiekimo bei transportavimo sutartys), ir perdavimo sistemos operatoriaus, suskystintų gamtinių dujų terminalo operatoriaus ir laikymo sistemos operatoriaus pagrindinius duomenis.

Komisija, siekdama užtikrinti visapusišką didmeninės rinkos priežiūrą REMIT kontekste, aktyviai bendradarbiaus su Konkurencijos taryba ir Lietuvos banku.