Įeiti
Publikuota: 2015.08.12. Atnaujinta:

Parengta Gamtinių dujų tranzito per Lietuvos Respublikos teritoriją ataskaita už 2014 metus


Komisija, vykdydama Gamtinių dujų įstatyme nustatytą įpareigojimą, parengė ir pateikė Vyriausybei Gamtinių dujų tranzito per Lietuvos Respublikos teritoriją ataskaitą už 2014 m. Gamtinių dujų tranzito veiklai 2014 m. nebuvo taikomas valstybinis reguliavimas – gamtinės dujos transportuojamos tranzitu asmenų tarpusavio susitarimu, pagal sutartis ir atsižvelgiant į esamų perdavimo sistemų pajėgumą bei prioritetinį šalies sistemos naudotojų poreikių tenkinimą. Gamtinių dujų tranzito per Lietuvos Respublikos teritoriją ataskaita parengta pagal AB „Amber Grid“ duomenis.

Esminiai 2014 m. tranzito veiklos rodikliai:
• tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją į Rusijos Federacijos Kaliningrado sritį 2014 m. transportuota 2075,4  mln. m³ gamtinių dujų (2013 m. – 2152,4 mln. m³).  
• Kotlovkos dujų apskaitos stoties, per kurią į Lietuvos Respubliką transportuojamos gamtinės dujos, maksimalūs techniniai pajėgumai yra 31200 tūkst. m³ per parą:
- maksimalus pajėgumų panaudojimas 2014 m. siekė 10029,5 tūkst. m³ per parą, t. y. 95,52 proc. tranzitui rezervuotų perdavimo sistemos pajėgumų;
- minimalus pajėgumų panaudojimas tranzitui 2014 m. buvo 2372 tūkst. m³ per parą, t. y. 22,59 proc. tranzitui rezervuotų perdavimo sistemos pajėgumų

Nuo 2015 m. gamtinių dujų sektoriuje taikomas taikomas perdavimo sistemos įleidimo-išleidimo taškų kainodaros modelis, kuris integruoja tranzito veiklą.

Gamtinių dujų tranzito per Lietuvos Respublikos teritoriją ataskaitą už 2014 m. atsisiųskite.

Ankstesnių metų gamtinių dujų tranzito per Lietuvos Respublikos teritoriją ataskaitos skelbiamos Komisijos tinklapyje.