Įeiti
Publikuota: 2019-07-26. Atnaujinta:

Nustatyta, kad UAB „Geros dujos“ manipuliavo rinka


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba, atlikusi gamtinių dujų rinkos dalyvių – UAB „Geros dujos“ ir UAB „Arontera“ – patikrinimą, konstatavo, kad UAB „Geros dujos“, atlikdama pardavimo sandorius Lietuvos gamtinių dujų biržoje, pažeidė REMIT* nuostatas dėl manipuliavimo rinka.

Taryba nustatė, kad UAB „Geros dujos“ 2017 m. I pusm. gamtinių dujų biržoje sudarydavo pardavimo sandorius tik paskutinėmis mėnesio paromis, dėl ko:

užsitikrino biržos operatoriaus skelbiamą mažiausią atitinkamų parų biržos produktų kainą (dirbtinio dydžio kainą);

mažiausiai 6 vartotojams buvo siunčiamas klaidingas signalas dėl biržos produktų kainos;

• dėl šių sandorių bendrovė gavo daugiau nei 5 tūkst. Eur papildomų pajamų.

Tai pirmas tokio pobūdžio pažeidimas, nustatytas Lietuvoje. Dėl manipuliavimo rinka ir REMIT nuostatų pažeidimo UAB „Geros dujos“ gali būti inicijuojama sankcijos skyrimo procedūra ir skiriama bauda nuo 579 Eur iki 10 proc. metinių pajamų praėjusiais finansiniais metais iš veiklos, kurią vykdant padarytas pažeidimas.

Atkreipiame dėmesį, kad UAB „Geros dujos“ dėl kitų reguliuojamos veiklos sąlygų pažeidimų 2019 m. sausio 24 d. panaikintas leidimas vykdyti gamtinių dujų tiekimo veiklą.

 

* 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1227/2011 dėl didmeninės energijos rinkos vientisumo ir skaidrumo.

 

Išsamiai susipažinti su 2019 m. liepos 25 d. posėdžio medžiaga galite čia.