Įeiti
Publikuota: 2020-12-29. Atnaujinta:

Kada vartotojui atsiranda pareiga mokėti už leistinąją naudoti galią?


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), išnagrinėjusi ginčą tarp vartotojo ir AB „Energijos skirstymo operatorius" (ESO) dėl elektros energijos pirkimo–pardavimo ir persiuntimo paslaugos sutarties, mokesčio už leistinąją naudoti galią skaičiavimo bei pareigos prižiūrėti elektros įrenginius, nenustatė pažeidimų ESO veiksmuose.

Vartotojas nurodė, jog ESO savo iniciatyva sudarė sutartį, dėl ko atsirado įsiskolinimas, kurį dabar reikalaujama sumokėti. Vartotojas su tuo nesutinka, jis prašo įpareigoti ESO panaikinti sutartį (vartotojo teigimu, iš pradžių jam turėtų būti pateiktas siūlymas sudaryti sutartį) ir atitinkamai nutraukti skolos išieškojimą. Taip pat, vartotojo teigimu, elektros atvadas ir apskaitos spinta objekte yra avarinės būklės, todėl prašo ESO pakeisti įrenginius.

VERT, išnagrinėjusi faktines ginčo aplinkybes ir įvertinusi ESO pateiktus paaiškinimus, nustatė, kad šiuo atveju vartotojo reikalavimai yra nepagrįsti:
• Teisės aktai įpareigoja ESO naujam vartotojui parengti sutarties projektą, tačiau vartotojas šios sutarties nepasirašė, todėl ji negali būti nutraukta.
• Vartotojas nuosavybės teise valdo negyvenamosios paskirties objektą, todėl priklauso nebuitinių (komercinių) vartotojų kategorijai. Atsižvelgiant į tai, kad ESO šiam ir kitiems komerciniams objektams turi rezervuoti leistinąją naudoti galią, net ir tuo atveju, jeigu nėra pasirašyta sutartis ir nevartojama elektra, savininkas turi pareigą mokėti už leistinąją naudoti galią nuo objekto įsigijimo dienos.
• Už elektros tinklų techninę būklę, techninės priežiūros ir remonto darbų vykdymą bei kokybę atsakingi energetikos įrenginių savininkai. Šiuo atveju elektros apskaitos spinta ir atvadas objekte priklauso vartotojui, todėl jis yra atsakingas už šių įrenginių techninę būklę ir priežiūrą. 

 

Išsamiai susipažinti su vartojimo ginčų praktika galite ČIA.