Įeiti
Publikuota: 2020-11-06. Atnaujinta: 2020-11-06

VERT: ESO nepagrįstai vartotojui priskyrė apmokėti už elektros tinklų vystymą


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), išnagrinėjusi ginčą tarp vartotojo ir AB „Energijos skirstymo operatorius" (ESO), kilusį dėl apskaičiuotos prijungimo įmokos, nutarė, jog ESO nepagrįstai vartotojui į priskaičiuotą sumą įtraukė tinklų rekonstrukcijos darbus.

Vartotojas kreipimesi į VERT nurodė, jog ESO išdavė prijungimo sąlygas bei Naujojo buitinio kliento elektros įrenginių prijungimo prie operatoriaus tinklų paslaugų sutarties specialiąsias sąlygas, tačiau į prijungimo įmoką nepagrįstai įtraukė sąnaudas susijusias su nusidėvėjusios 0,4 kV oro linijos rekonstrukcija. Vartotojas kreipėsi į įmonę prašydamas pateikti įrodymus, kad tinklo rekonstrukcijos poreikis atsirado dėl vartotojo objekto prijungimo, tačiau ESO tokios informacijos nepateikė. Vartotojas prašė VERT įpareigoti įmonę nusidėvėjusią 0,4 kV oro liniją rekonstruoti savo lėšomis ir perskaičiuoti prijungimo įmoką.

VERT, išnagrinėjusi ginčo aplinkybes, nutarė, jog tinklų rekonstrukcijos poreikis atsirado ne dėl vartotojo objekto prijungimo, todėl tinklo rekonstrukcijos darbai turėtų būti vykdomi ESO lėšomis bei neturėtų būti įtraukiami į vartotojui skaičiuojamą prijungimo įmoką. Prijungimo įmoka turėtų būti skaičiuojama vertinant tik su vartotojo objekto prijungimu susijusius techninius sprendinius. ESO nepagrįstai apskaičiavo vartotojui prijungimo įmoką, priskirdama jam visas elektros tinklų vystymo sąnaudas.

VERT įpareigojo ESO iš naujo apskaičiuoti prijungimo įmoką vartotojui, įvertinus tai, kad tinklų rekonstrukcijos darbai, kurie yra būtini siekiant užtikrinti esamiems vartotojams tiekiamos elektros energijos kokybę, turėtų būti vykdomi ESO lėšomis bei per 30 kalendorinių dienų informuoti VERT ir vartotoją apie šio nutarimo vykdymo rezultatus.

Išsamiai susipažinti su vartojimo ginčų praktika galite ČIA.