Įeiti
Publikuota: 2020-11-16. Atnaujinta: 2020-11-16

Gaminančio vartotojo elektros kiekio apskaita pradedama tik sudarius sutartį su operatoriumi bei įrengus skaitiklį


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), išnagrinėjusi ginčą tarp vartotojo ir UAB „Ignitis" dėl nutolusios saulės elektrinės pagamintos ir vartotojui priskirtos elektros energijos kiekio perskaičiavimo, nutarė, jog vartotojo prašymas nepagrįstas, nes UAB „Ignitis", pagamintą elektros energijos kiekį pradėjo skaičiuoti nuo tos dienos, kai buvo sudaryta elektros pirkimo–pardavimo sutartis bei įrengtas skaitiklis.

Vartotojas kreipimesi į VERT nurodė, jog įsigijo nutolusią saulės elektrinės dalį ir tapo gaminančiu vartotoju. Birželio 11 d. jis pasirašė priėmimo–perdavimo aktą su UAB „Ignitis" ir pradėjo gaminti elektrą, tačiau gavęs sąskaitą pastebėjo, jog pagamintos elektros energijos kiekis pradėtas skaičiuoti ne nuo birželio 11 d., tačiau nuo birželio 18 d.

Vartotojas kreipėsi į UAB „Ignitis" prašydamas kito mėnesio sąskaitoje pakoreguoti pagamintos elektros energijos kiekį, tačiau įmonė netenkino šio prašymo. Vartotojas prašė VERT įpareigoti įmonę perskaičiuoti įrenginio pagamintą ir vartotojui priskirtą elektros energijos kiekį, prie jo pridedant laikotarpiu nuo birželio 11 d. iki birželio 18 d. įrenginio pagamintą elektros energijos kiekį.

VERT, išnagrinėjusi aplinkybes, nutarė, jog vartotojo reikalavimas nepagrįstas, nes tik birželio 18 d. buvo sudaryta tarp vartotojo ir įmonės elektros pirkimo–pardavimo sutartis bei įrengtas skaitiklis.

Gaminančio vartotojo pagamintos elektros energijos kiekio apskaita ir priskyrimas gaminančiam vartotojui pradedama nuo persiuntimo paslaugos ir (ar) pirkimo–pardavimo ir (ar) atsinaujinančių išteklių energijos pirkimo–pardavimo sutarties su operatoriumi ir (ar) tiekėju sudarymo ir (ar) pakeitimo, atnaujinimo datos bei apskaitos prietaisų įrengimo.

Išsamiai susipažinti su vartojimo ginčų praktika galite ČIA.