Įeiti
Publikuota: 2020-10-19. Atnaujinta: 2020-10-19

VERT: ESO elektros įrenginių prijungimo įmoką vartotojui apskaičiavo pagrįstai


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), išnagrinėjusi ginčą tarp vartotojo ir AB „Energijos skirstymo operatorius" (ESO), konstatavo, kad ESO elektros įrenginių prijungimo įmoką už prijungimo paslaugą objekte apskaičiavo pagrįstai.

Vartotojas kreipėsi į VERT prašydamas perskaičiuoti elektros įrenginių prijungimo įmoką už elektros įvado keitimą iš vienfazio tipo į trifazį bei leistinosios naudoti galios didinimą. Vartotojas tvirtino, jog ESO vėlavo suteikti prijungimo paslaugą objekte, be to, kitiems objektams, kuriems elektros energija buvo tiekiama ta pačia oro linija, oro linijos keitimo į kabelinę paslaugą suteikė nemokamai. Vartotojas taip pat pažymėjo, kad įmonė elektros tiekimui naudojo oro linijas, ėjusias per jam priklausančią žemę, tačiau kompensacijų už naudojimąsi jo nuosavybe nemokėjo.

Teisinis reglamentavimas numato, kad vartotojo elektros įrenginiai prie elektros tinklų prijungiami terminais, numatytais vartotojo ir operatoriaus pasirašomoje sutartyje, o ilgesnis sutartas prijungimo terminas gali būti numatomas sutarties priede. Teisiniu reglamentavimu nėra įtvirtinta galimybė sumažinti prijungimo įmokos dydžio dėl ilgesnio, nei sutartyje nustatytas, darbų atlikimo termino.

VERT nustatė, jog ESO objektams, kuriems elektros energija tiekiama ta pačia oro linija kaip ir vartotojo objektui, nemokamai oro linijos keitimo į kabelinę paslaugos neteikia. Vienkartinė kompensacija už įstatymu nustatytą žemės servitutą išmokama pagal žemės sklypo savininko pateiktą prašymą. Vartotojas, norėdamas gauti kompensaciją, turi kreiptis į ESO, o nagrinėjamu atveju vartotojas to nėra padaręs. ESO, įgyvendindamas prijungimo paslaugą vartotojui, pasirinko optimalius techninius sprendinius.

VERT konstatavo, kad ESO prijungimo įmoką vartotojui apskaičiavo vadovaudamasis teisiniu reglamentavimu.

Daugiau sužinoti apie VERT nagrinėjamus ginčus galite ČIA.