Įeiti
Publikuota: 2020-10-19. Atnaujinta: 2020-10-19

VERT: UAB „Ignitis“ bei AB „ESO“ vartotojui pagrįstai apskaičiavo mokėtiną sumą už suvartotą, tačiau neapskaitytą elektros energiją


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), išnagrinėjusi ginčą, kilusį tarp vartotojo ir UAB „Ignitis" bei AB „Energijos skirstymo operatorius" (ESO) dėl priskirto apmokėti elektros energijos kiekio ir išrašytos sąskaitos sumažinimo, nutarė, jog tiek ESO elektros energijos kiekį apskaičiavo, tiek UAB „Ignitis" sąskaitą už elektros energiją išrašė pagrįstai.

ESO patikrinimo metu vartotojo objekte aptiko pažeidimą: įvadiniame kabelyje, palėpėje, prieš apskaitos prietaisą, buvo rasta slaptai įrengta trifazė kabelio atšaka.

Nustačius pažeidimą, buvo atliktas neapskaitytos, tačiau suvartotos, elektros energijos kiekio perskaičiavimas bei vartotojui išrašyta sąskaita. Vartotojas, motyvuodamas tuo, jog šildymui taip pat vartojo malkas ir gamtines dujas, su šia sąskaita nesutiko ir prašė ją pripažinti nepagrįsta bei sumažinti ją 70 proc.

VERT nustatė, jog ESO, apskaičiuodamas objekte suvartotą, bet elektros skaitikliu neapskaitytą, elektros energijos kiekį per 3 metų laikotarpį, vadovavosi galiojančiu teisiniu reglamentavimu.

ESO elektros energijos kiekį objekte nustatė įvertinęs objekte atlikto patikrinimo metu užfiksuotų ir veikiančių elektros energijos imtuvų sąraše aprašytų objekte rastų prietaisų naudojančių elektros energiją galias ir buitinių vartotojų dažniausiai naudojamų elektros energijos imtuvų veikimo valandas per parą. ESO iš nustatyto kiekio minusavo vartotojo apmokėtą elektros energijos kiekį, o likęs elektros energijos kiekis, atsižvelgiant į perskaičiuojamais laikotarpiais galiojusiais nustatytais tarifais, buvo pateiktas apmokėti vartotojui išrašytoje sąskaitoje.

Nors vartotojas ir nurodė, kad elektriniai šildytuvai buvo naudojami tik tais atvejais, kai nebuvo galimybės šildyti kietu kuru ar dujomis, vartotojui nepateikus savo teiginius pagrindžiančių įrodymų ir nenustačius aplinkybių, jog ESO laikotarpiu perskaičiuotas kiekis buvo nustatytas netinkamai, VERT nutarė, kad nėra pagrindo įpareigoti ESO atlikti perskaičiavimą ir sumažinti apskaičiuotą elektros energijos kiekį vartotojo prašomais 70 proc., o UAB „Ignitis" anuliuoti išrašytą sąskaitą.

Daugiau sužinoti apie VERT nagrinėjamus ginčus galite ČIA.