Įeiti
Publikuota: 2021-12-13. Atnaujinta: 2021-12-13

Kaip perskaičiuojamas vidutinis vartotojo objekto elektros energijos suvartojimo dydis?


​​​Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), išnagrinėjusi ginčą, kilusį tarp vartotojo ir UAB „Elektrum Lietuva“ dėl mokesčių už elektros energiją, nutarė, jog UAB „Elektrum Lietuva“ pagrįstai apskaičiavo elektros energijos kiekius pagal vidutinį suvartojimą.

Vartotojas kreipimesi į VERT nurodė, jog įmonei pateikiant sąskaitas už rugpjūčio ir už rugsėjo mėnesius  objektui, UAB „Elektrum Lietuva“ priskaičiavo neaiškius skirtumus už praėjusius gegužės, birželio ir liepos mėnesius. Įmonė susisiekė su vartotoju ir paaiškino, jog vartotojas už 2021 m. gegužės, birželio, liepos mėnesiais nebuvo deklaravęs skaitiklio rodmenų, todėl pateikiamos sąskaitos vienodam duomenų kiekiui. Rugpjūčio ir rugsėjo mėnesį vartotojas deklaravo skaitiklio rodmenis. Už gegužės, birželio, liepos mėnesius buvo paskaičiuotas suvartotos elektros vidurkis, pateiktas AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO), t. y. papildomai kas mėnesį po 179 kWh. Per 3 mėnesius susidarė skirtumas 537 kWh. Vartotojo manymu, susidarė skaitiklių rodmenų neatitikimas.

Vartotojas prašė VERT įpareigoti UAB „Elektrum Lietuva“ patikslinti sąskaitas, neskaičiuojant elektros vidurkio už mėnesius, už kuriuos sumokėta pagal pateiktas sąskaitas, ir nereikalauti mokėti už tai, kas nėra sunaudota.

Išnagrinėjusi ginčo aplinkybes, VERT nustatė, jog vartotojas 2021 m. gegužės, birželio, liepos mėnesiais nedeklaravo objekte suvartotų elektros energijos kiekių, šiais laikotarpiais objektui priskirtinas elektros energijos kiekis pagrįstai buvo priskiriamas taikant vidutinį elektros energijos suvartojimą.

Perskaičiavimas atliekamas už tuos praėjusius ataskaitinius laikotarpius, kuriais nebuvo faktinių elektros apskaitos prietaisų rodmenų taikant perskaičiuotą vidutinio vartotojo objekto elektros energijos suvartojimo dydį. Pagal UAB „Elektrum Lietuva“ pateiktus duomenis nustatyta, kad įmonė objekto atžvilgiu priskyrė teisingus elektros energijos kiekius bei tinkamai apskaičiavo už juos mokėtinas sumas. Po vartotojo skaitiklio rodmenų deklaracijos rugpjūčio mėnesį, ESO perskaičiavus minėtiems mėnesiams taikytinus vidutinius elektros energijos kiekius, atitinkamai, įmonė minusavo anksčiau priskirtus kiekius ir priskyrė naujai paskaičiuotus kiekius.

VERT nutarė, jog vartotojo reikalavimas nepagrįstas, nes elektros energijos kiekiai pagal vidutinį suvartojimą 2021 m. gegužės‒liepos mėnesiais objekto atžvilgiu priskirti pagrįstai ir teisingai, o įmonė nereikalauja vartotojo mokėti už nesuvartotą elektros energijos kiekį.​

Išsamiai susipažinti su VERT ginčų nagrinėjimo praktika galite ČIA.