Įeiti
Publikuota: 2021-03-02. Atnaujinta: 2021-03-02

Kokiais atvejais vartotojas, nutraukdamas sutartį, privalo atlyginti nuostolius ESO?


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), išnagrinėjusi ginčą tarp vartotojo ir AB „Energijos skirstymo operatorius" (ESO), nutarė, jog vartotojo reikalavimas įpareigoti ESO grąžinti visą jo sumokėtą prijungimo įmoką pagal prijungimo sutartį yra nepagrįstas.

Vartotojas kreipimesi į VERT nurodė, jog kreipėsi į ESO dėl naujo buitinio vartotojo dujų sistemos prijungimo prie dujų sistemos. Tarp vartotojo ir ESO buvo pasirašyta sutartis, kuria numatyta, jog vartotojas bus prijungtas prie ESO dujų sistemos ir vartotojas sumokėjo prijungimo įmoką.

Vartotojas kreipėsi į ESO ir dėl vidaus dujų sistemos įrengimo, tačiau ESO rangovui apžiūrėjus  vartotojui priklausantį objektą, kurį jis ketino dujofikuoti ir nurodžius vartotojo numatytą dujų katilo pastatymo vietą, nustatyta, jog nurodyta vieta vidaus dujotiekio sistemai tiesti bei dujų katilui statyti negalima. Po atliktų sąmatinių skaičiavimų, vartotojas atsisakė minties įsivesti dujinį šildymą ir kreipėsi į ESO prašydamas nutraukti prijungimo paslaugos sutartį ir grąžinti sumokėtą prijungimo įmoką. Vartotojas nurodė, jog ESO grąžino tik dalį jo sumokėtos prijungimo įmokos sumos, išminusuodama topografinės nuotraukos kainą, tačiau vartotojas VERT prašė įpareigoti ESO grąžinti visą jo sumokėtą prijungimo įmoką pagal prijungimo sutartį.

VERT, išsiaiškinusi faktines ginčo aplinkybes, nutarė, jog prijungimo sutartį nutraukus vartotojo iniciatyva, ESO pagrįstai taiko prijungimo sutarties Bendrojoje dalyje numatytą nuostatą, numatančią, jog vartotojas, nutraukdamas sutartį, privalo atlyginti ESO patirtus tiesioginius ir pagrįstus nuostolius, susijusius su prijungimo paslaugos planavimu ir teikimu, šiuo atveju ESO patirtas išlaidas susijusias su topografinės nuotraukos parengimu.

Su VERT ginčų nagrinėjimo praktika galite susipažinti ČIA.