Įeiti
Publikuota: 2021-03-02. Atnaujinta: 2021-03-02

Prijungiant naujus vartotojus prie gamtinių dujų sistemos taikomi tuo metu galiojantys įkainiai


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), išnagrinėjusi buitinio vartotojo ir AB „Energijos skirstymo operatorius" (ESO) ginčą, patvirtino, kad ESO prijungimo įmoką apskaičiavo teisingai ir pagrįstai.

Buitinis vartotojas nurodė, kad jam priklausantis objektas patenka į 2017 m. naujai suformuotą dujofikuotą kvartalą. Kadangi vartotojas prie gamtinių dujų sistemos nusprendė prisijungti  vėliau (prašymas ESO pateiktas 2020 m. liepos mėn.), jam buvo apskaičiuota įmoka pagal VERT patvirtintus įkainius, galiojusius nuo 2020 m. gegužės 1 d. Vartotojas su tuo nesutinka ir prašo įpareigoti ESO taikyti vienodą prijungimo įmoką visiems kvartalo gyventojams, t. y. galiojusią nuo 2017 m. sausio 1 d.

VERT, išnagrinėjusi faktines ginčo aplinkybes, nepripažino vartotojo reikalavimų pagrįstais. Pagal Prijungimo prie gamtinių dujų sistemų įmokų ir įkainių nustatymo metodiką, prijungiant naują buitinį vartotoją yra taikomi tuo metu galiojantys VERT nustatyti prijungimo įkainiai, nepriklausomai nuo to, kada buvo dujofikuotas kvartalas (dujofikuojant kvartalą vidutinės įmokos apskaičiuojamos taikant praeityje patirtas prijungimo darbų sąnaudas, tačiau prijungiant vartotoją visada bus taikomi tuo metu galiojantys prijungimo įkainiai, apskaičiuoti pagal praėjusių metų faktiškai patirtas prijungimo išlaidas).

Taigi, jei vartotojas prašymą prijungti objektą prie gamtinių dujų sistemos pateikė 2020 m. liepos mėn., jam pagrįstai buvo pritaikyti nuo 2020 m. gegužės 1 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d. galioję prijungimo įkainiai.

Išsamiai susipažinti su vartojimo ginčų praktika galite ČIA.