Įeiti
Publikuota: 2021-03-02. Atnaujinta:

Kaip apskaičiuojamas suvartotos elektros energijos kiekis, jei apskaitos prietaisas veikė netinkamai?


Valstybinė  energetikos reguliavimo taryba (VERT), išnagrinėjusi nebuitinio vartotojo ir AB ,,Energijos skirstymo operatorius" (ESO) ginčą, įpareigojo operatorių perskaičiuoti priskirtą apmokėti elektros energijos kiekį už laikotarpį, kai netinkamai veikė apskaitos prietaisas.

Nebuitiniam vartotojui priklausančiame objekte nuo 2019 m. lapkričio 15 d. iki 2020 m. rugpjūčio 4 d. netinkamai veikė apskaitos prietaiso laikrodis – suvartojimas buvo fiksuojamas netinkamoje skalėje. Nustačius šią aplinkybę, ESO atliko perskaičiavimą, pritaikant skaitiklio užfiksuotą elektros energijos kiekį, ir pateikė apmokėti sąskaitą. Tačiau nebuitinis vartotojas nesutinka apmokėti nurodytos sumos, argumentuodamas, kad už tinkamą apskaitos veikimą  atsakingas operatorius, tad šiuo atveju abejotina, ar suvartotas elektros energijos kiekis nustatytas teisingai , be to, perskaičiavimas galėjo būti atliktas už ne ilgesnį kaip 2 mėn. laikotarpį (operatorius perskaičiavimą atliko už 9  mėn.).

VERT, išnagrinėjusi faktines ginčo aplinkybes, pripažino, kad ESO perskaičiavimą atliko nesilaikydama teisinio reglamentavimo – skaitiklio gedimo atvejais, nesant vartotojo kaltės, suvartotas kiekis nustatomas pagal atitinkamo laikotarpio elektros energijos suvartojimą iki gedimo (dingimo) arba po gedimo (naujojo įrengimo) pašalinimo arba pagal kitus operatoriaus turimus duomenis perskaičiuojamu laikotarpiu nustatytomis kainomis ir tarifais – operatorius įpareigotas atlikti perskaičiavimą laikantis reikalavimų. Tačiau VERT nesutiko su nebuitinio vartotojo reikalavimu, kad šiuo atveju perskaičiavimas turi būti atliktas už ne ilgesnį kaip  2  mėn. laikotarpį.

Galiojantys teisės aktai numato pareigą ne tik operatoriui užtikrinti tinkamą apskaitos veikimą, bet ir vartotojui: pastebėjus nepagrįstus elektros energijos suvartojimo pakitimus (šiuo atveju suvartojimas sumažėjo iki nulio), privaloma nedelsiant apie tai informuoti operatorių, kas nebuvo padaryta. Todėl šiuo atveju nėra pagrindo teigti, kad apskaita veikė netinkamai tik dėl operatoriaus atsakomybės, nes abi ginčo šalys – tiek operatorius, tiek nebuitinis vartotojas,  8  mėn. matydamos nepagrįstai sumažėjusį suvartotos elektros energijos kiekį, niekaip nereagavo į susidariusią situaciją.

Išsamiai susipažinti su vartojimo ginčų praktika galite ČIA.