Įeiti
Publikuota: 2021-11-09. Atnaujinta: 2021-11-09

VERT: prijungimo prie ESO gamtinių dujų sistemos įmoka vartotojui perskaičiuojama nebusValstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), išnagrinėjusi tarp vartotojo ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) kilusį ginčą dėl vartotojui apskaičiuotos prijungimo prie gamtinių dujų sistemos įmokos, nusprendė atmesti vartotojo reikalavimą perskaičiuoti prijungimo įmoką.

Išnagrinėjus šalių pateiktą informaciją paaiškėjo, kad vartotojas kreipėsi į ESO dėl jam priklausančio objekto prijungimo prie gamtinių dujų sistemos. Vartotojas tvirtina, kad skirstomasis dujotiekis, nuo kurio būtų prijungtas objektas, yra visai šalia objekto ribos, vos kelių metrų atstumu iki planuojamos dujų apskaitos prietaiso įrengimo vietos, tačiau  ESO pateiktoje sąskaitoje už prijungimo paslaugą nurodoma, kad vartotojui tektų apmokėti už gerokai ilgesnio dujotiekio tiesimą.

Anot vartotojo, dujotiekis buvo nutiestas ir prijungtas gerokai anksčiau nei jis įsigijo objektą, todėl ESO, prieš keletą metų įrenginėdama jau dabar egzistuojantį dujų tinklą kaimynams, negalėjo numatyti ar įskaičiuoti į vamzdyno įrengimo sąnaudas vartotojo objekto.

Galiojantis teisinis reglamentavimas numato, kad apskaičiuojant prijungimo įmoką vartotojui, kurio dujofikuojamas objektas yra anksčiau suformuotame kvartale, yra taikomi prijungimo metu galiojantys VERT patvirtinti įkainiai – įkainis, kuris taikomas nepriklausomai nuo atstumo ir pajėgumų, ir įkainis, kuris taikomas už kiekvieną dujotiekio metrą. Šiuo atveju tokiam vartotojui tenkantis apmokėti dujotiekio ilgis yra lygus kvartalo suformavimo metu apskaičiuotam metrų skaičiui, tenkančiam vienam praeityje suformuoto kvartalo potencialiam vartotojui.

Nustatyta, kad dar iki vartotojui įsigyjant objektą, buvo suformuotas kvartalas, kurį sudarė 6 potencialūs buitiniai vartotojai ir kuriam dujofikuoti reikalingas bendros sistemos ilgis – keli šimtai metrų. Vartotojui priklausantis objektas kvartalo formavimo metu pateko į kvartalo teritoriją.

ESO, vadovaudamasi galiojančiu teisiniu reglamentavimu, skaičiuodama prijungimo įmoką vartotojo objektui, priskyrė tokį pat dujotiekio ilgį metrais, kaip ir kitiems 6 suformuoto kvartalo potencialiems vartotojams. Nustatyta, kad tokie įmonės veiksmai galiojančių teisės aktų apimtyje yra pagrįsti ir teisėti.

Vadovaudamasi galiojančiu teisiniu reglamentavimu ir įvertinusi nagrinėjimo metu surinktus duomenis, VERT nusprendė, kad ESO tinkamai apskaičiavo vartotojui tenkančią objekto prijungimo prie gamtinių dujų sistemos įmoką. Todėl pareiškėjo reikalavimas įmoką perskaičiuoti buvo atmestas kaip nepagrįstas.

Susipažinti su VERT vartojimo ginčų praktika galite ČIA.​