Įeiti
Publikuota: 2021-11-12. Atnaujinta: 2021-11-12

Dėl kokios priežasties gali pasikeisti nuolaida, kuri taikoma objekto prijungimo prie elektros tinklų paslaugai?


​​Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), išnagrinėjusi ginčą tarp vartotojo ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) dėl apskaičiuotos objekto prijungimo prie elektros tinklų įmokos, nutarė, jog vartotojo reikalavimas pritaikyti anksčiau galiojusią nuolaidą ir įpareigoti ESO grąžinti permokos skirtumą, nepagrįstas.

Vartotojas kreipimesi į VERT nurodė, kad užpildė paraišką dėl objekto leistinosios naudoti galios padidinimo. ESO parengtos prijungimo paslaugos sutarties specialiosiose sąlygose objekto prijungimo paslaugai buvo pritaikyta 80 proc. nuolaida, tačiau surinkus prijungimo įmokai reikiamą sumą, prijungimo sąlygose pasikeitė tarifai bei taikyta nuolaida – nuo 80 proc. iki 50 proc. Vartotojas nurodė, kad dėl pasikeitusių prijungimo įkainių neprieštarauja, kadangi informacija apie galimą įkainių pasikeitimą buvo pateikta prijungimo sutartyje.

Vartotojas prieštarauja dėl sumažėjusios nuolaidos, kuri taikoma objekto prijungimo paslaugai, kadangi informacija apie tai nebuvo pateikta prijungimo sutartyje. Vartotojas nurodė, kad jeigu ši informacija būtų buvusi pateikta, vartotojas būtų sumokėjęs prijungimo įmoką anksčiau. Vartotojas prašė pritaikyti anksčiau galiojusią nuolaidą ir grąžinti permokos skirtumą.

ESO nurodė, kad sutarties specialiosiose sąlygose buvo nurodytas preliminarios prijungimo įmokos sumokėjimo terminas – 10 kalendorinių dienų. Pareiškėjai nesumokėjus apskaičiuotos prijungimo įmokos per numatytą terminą, prijungimo įmoka buvo perskaičiuota. ESO objekto prijungimo įmoką perskaičiavo atsižvelgusi į pasikeitusius prijungimo įkainius ir tai, kad iki pasikeitimų vartotojas neapmokėjo apskaičiuotos prijungimo įmokos.

VERT, išnagrinėjusi ginčo aplinkybes, nustatė, jog prijungiant vartotojo elektros energijos įrenginius, vartotojas apmoka ne visas prijungimo išlaidas, o tik dalį jų, likusi dalis prijungimo išlaidų tenka operatoriui. Iki 2021 m. sausio 31 d. galiojusios Elektros energetikos įstatymo redakcija numatė, jog kai vartotojo ar gamintojo elektros įrenginiai prijungiami prie skirstomųjų tinklų, buitiniai vartotojai, įskaitant ir pažeidžiamus vartotojus, apmoka 20 procentų skirstomųjų tinklų operatoriaus sąnaudų arba moka pagal šį dydį apskaičiuotą ir VERT patvirtintą įkainį.

Nuo 2021 m. vasario 1 d. įsigaliojo nauja Elektros energetikos įstatymo redakcija, kuri įtvirtina, jog pažeidžiami vartotojai apmoka 20 procentų skirstomųjų tinklų operatoriaus sąnaudų arba moka pagal šį dydį apskaičiuotą VERT patvirtintą įkainį, o kiti vartotojai apmoka 50 procentų skirstomųjų tinklų operatoriaus sąnaudų arba moka pagal šį dydį apskaičiuotą ir VERT patvirtintą įkainį.

Vartotojui tenkanti apmokėti prijungimo įmoka apskaičiuojama pagal prijungimo įkainius, galiojančius prijungimo paslaugos sutarties pasirašymo metu. Šiuo atveju vartotojas pateikė paraišką dėl prijungimo 2021 m. sausio mėn., bet pasirašė prijungimo sutartį (apmokėdamas prijungimo įmoką) 2021 m. birželio 28 d., todėl įmoka perskaičiuota pagal nuo 2021 m. vasario 1 d. įsigaliojusius pakeitimus.

VERT nustatė, jog vartotojo objekto prijungimo įmokos apskaičiavimui taikytina Elektros energetikos įstatymo redakcija, galiojanti nuo 2021 m. vasario 1 d. Ji numato, jog buitiniai vartotojai apmoka 50 procentų apskaičiuotos prijungimo įmokos. Vartotojo reikalavimai ESO pritaikyti anksčiau galiojusią nuolaidą ir įpareigoti ESO grąžinti permokos skirtumą, nepagrįsti. ​

Išsamiai susipažinti su VERT vartojimo ginčų nagrinėjimo praktika galite ČIA