Įeiti
Publikuota: 2021-11-15. Atnaujinta: 2021-11-15

VERT: prijungimo įmoka objekte vartotojui apskaičiuojama pagal sutarties sudarymo metu galiojusius prijungimo įkainius


​​​​Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), išnagrinėjusi ginčą tarp vartotojo ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO), kilusį dėl galimai neteisėtų įmonės veiksmų apskaičiuojant vartotojui prijungimo įmoką objekte pagal sutarties sudarymo metu galioju​sius prijungimo įkainius, nutarė, jog vartotojo reikalavimas nepagrįstas.

Vartotojas kreipėsi į VERT, manydamas, kad ESO taikomos prijungimo sąlygos, informavimo tvarka, vienašališkas prijungimo sąlygų keitimas, prijungimo paslaugos sutarčių sudarymo tvarka bei prijungimo paslaugos sutarčių sąlygos yra neskaidrios, bei prašė VERT įpareigoti ESO pateikti iki prijungimo įmokos perskaičiavimo galiojusius prijungimo paslaugos objekte dokumentus. Taip pat pripažinti prijungimo sąlygų vienašalį pakeitimą nesąžiningu ir neteisėtu bei įpareigoti ESO grąžinti skirtumą tarp jos faktiškai sumokėtos ir pirminėje išankstinėje sąskaitoje nurodytos prijungimo įmokos sumos.

Išnagrinėjusi ginčo aplinkybes, VERT nustatė, jog vartotojas su paraiška prijungti jo objekto įrenginius prie ESO elektros tinklų kreipėsi 2020-12-31, o įmonė 2021-01-05 parengė sutartį, prijungimo sąlygas ir išankstinio apmokėjimo sąskaitą. Tačiau vartotojas iki 2021-04-15 sutarties su įmone nepasirašė ir prijungimo įmokos nesumokėjo. 2021-02-01, įsigaliojus naujiems elektros vartotojų įrenginių prijungimo prie ESO elektros tinklų įkainiams, įmonė perskaičiavo vartotojui prijungimo įmoką ir savitarnos svetainėje sistemiškai pakeitė prijungimo paslaugos dokumentus dalyje dėl naujai įsigaliojusių prijungimo įkainių. Pakeitus prijungimus dokumentus, ankstesni dokumentai neteko galios.

Teisinis reglamentavimas ir sutarties nuostatos įtvirtinta, jog prijungimo įmokos dydis apskaičiuojamas pagal sutarties metu galiojančius VERT patvirtintus įkainius. Todėl VERT, vertindama, kad įmonė prijungimo įmoką vartotojui apskaičiavo teisingai ir tiek sutarties nuostatomis, tiek savo interneto svetainėje, informavo vartotoją apie prijungimo įmokos apskaičiavimo ir perskaičiavimo tvarką, nutarė, jog ESO, perskaičiuodama prijungimo įmoką vartotojui, teisės aktų nuostatų nepažeidė.

Išsamiai susipažinti su VERT ginčų nagrinėjimo praktika galite ČIA.