Įeiti
Publikuota: 2021-08-31. Atnaujinta: 2021-08-31

Vert: Vartotojo ginčas su UAB „Saurida“ buvo išspręstas vartotojo naudai


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) išnagrinėjo ir priėmė sprendimą dėl dujų vartotojo ir įmonės UAB „Saurida" kilusio ginčo. Vartotojas, prašęs nutraukti suskystintų naftos dujų (SND) tiekimą, o įmonei atsisakius šį prašymą įvykdyti, buvo pripažintas teisiu.

Vartotojas kreipimesi į VERT nurodė, jog užpildė prašymą atjungti objektą nuo SND tiekimo sistemos, tačiau to UAB „Saurida" neatliko iki šiol, nors atjungimas turėjo būti įgyvendintas per 10 dienų. Vartotojui buvo išduotos atsijungimo sąlygos, o įmonė nesiėmė jokių veiksmų SND tiekimui nutraukti, tvirtino, jog nebeturi prašymo, nors vartotojas jo kopiją nusiuntė el. paštu ir toliau skaičiavo abonentinį mokestį už laikotarpį, kai SND tiekimas nebuvo nutrauktas dėl pačios įmonės kaltės. Vartotojas prašė įpareigoti įmonę atjungti SND ar leisti atjungti savavališkai.

Išnagrinėjusi abiejų šalių argumentus, VERT nusprendė, jog įmonė sutarties su vartotoju nenutraukė ir pateikė vartotojui technines sąlygas, kurios yra nepagrįstos ir SND tiekimo įmonė neturi teisės atsisakyti atjungti SND vartotojo bute šiuo pagrindu.

Taip pat įmonė teigė, jog vartotojas yra skolingas už įmonės suteiktas paslaugas, tačiau pagal įmonės pateiktą pažymą apie įsiskolinimą matyti, jog skola vartotojui pradėta skaičiuoti po to, kai vartotojas pateikė prašymą atjungti objektą nuo įmonės SND tiekimo sistemos. Įmonė nepateikė įrodymų, kad vartotojas buvo skolingas įmonei.

VERT nutarė įpareigoti UAB „Saurida" sutartį su vartotoju vienašališkai nutraukti bei nedelsiant atjungti objektą nuo SND tiekimo sistemos.

Taip pat nurodoma anuliuoti visus po šios datos vartotojui priskirtus apmokėti mokesčius ir laikyti, kad vartotojas nėra skolingas SND tiekimo įmonei.

Vartotojas tinkamai, t. y. daugiau kaip prieš 10 dienų informavo UAB „Saurida" apie sutarties nutraukimą, tačiau skundžiama įmonė sutarties su pareiškėju nenutraukė ir pateikė jam technines sąlygas, kurios, VERT nutarimu, buvo nepagrįstos, tad SND tiekimo įmonė neturėjo teisės atsisakyti atjungti SND vartotojo bute šiuo pagrindu.

Išsamiai susipažinti su ginčų nagrinėjimo praktika galite ČIA