Įeiti
Publikuota: 2021-09-28. Atnaujinta: 2021-09-28

VERT: ar subabonentas gali įsigyti elektros energiją tiesiogiai iš ESO?


​Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), išnagrinėjusi ginčą tarp vartotojo ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO), kilusį dėl to, jog vartotojas prašė įpareigoti ESO vartotojui tiesiogiai, o ne per tarpininką, parduoti elektros energiją, nutarė, jog vartotojo prašymas nepagrįstas.

Vartotojas kreipimesi į VERT nurodė, kad yra transformatorinės nuomininkas ir ją išsinuomojo iš transformatorinės savininko. Visi įrenginiai ir kabeliai transformatorinėje priklauso vartotojui, išskyrus komercinius elektros skaitiklius ir galios transformatorius, kurie priklauso ESO. Per transformatorinę elektros energija yra tiekiama ne tik siurblinei, kompresorinei ir elevatoriaus pastatui, priklausantiems trečiajam asmeniui, bet ir vartotojo nuomos teise valdomiems pastatams.

Vartotojo teigimu, trečiasis asmuo neturėjo teisės sudaryti sutarties dėl elektros energijos tiekimo per transformatorinę su ESO, nes nebuvo pastatų, dėl kurių sudaryta sutartis, savininku ir neturėjo transformatorinės savininko sutikimo. Vartotojas tvirtino, kad per išsinuomotą transformatorinę tiesiogiai iš ESO elektros tinklų buvo tiekiama elektros energija, tačiau ESO tiekimą nutraukė.

Vartotojas prašė VERT įpareigoti ESO sudaryti sąlygas jam, kaip transformatorinės nuomininkui, gauti tiesioginį elektros energijos tiekimą iš ESO, sudaryti tiesioginę sutartį dėl elektros energijos skirstymo ir tiekimo bei sustabdyti ESO savavališkus veiksmus leidžiant per svetimą transformatorinę trečiajam asmeniu užsiimti elektros energijos tiekimu ir perpardavimu.

VERT, išnagrinėjusi ginčo aplinkybes, nustatė, jog vartotojas nepateikė VERT jokių įrodymų, kad tarp jo ir ESO buvo sudaryta rašytinė sutartis dėl vartotojo valdomų objektų prijungimo prie ESO elektros tinklų ir (ar) dėl elektros energijos tiekimo vartotojo valdomiems objektams.

Vartotojo valdomi objektai nėra prijungti prie ESO elektros tinklų. Vartotojo valdomi objektai yra prijungti prie trečiojo asmens valdomo lokaliojo elektros tinklo. Atitinkamai, tarp vartotojo ir ESO nebuvo ir nėra teisinių santykių dėl elektros energijos tiekimo ar skirstymo. Tokie teisiniai santykiai yra susiklostę tarp ESO ir trečiojo asmens, kuris yra vartotojo įmonės abonentas, o vartotojas yra trečiojo asmens, esančio vartotoju, valdančių lokalųjį tinklą, subabonentu.

Vartotojui per klaidą nuosavybės ribų akte buvo priskirti gamybiniai pastatai siurblinė, kompresorinė ir elevatorius, kurie priklauso trečiajam asmeniui.

Vartotojas neturi teisės reikalauti konkrečių techninių sprendinių prijungiant jo valdomus objektus prie ESO tinklų, t. y. būtent per transformatorinę. Vartotojas gali pateikti ESO paraišką dėl jo valdomų objektų tiesioginio prijungimo prie ESO elektros tinklų.

Tarp ESO ir trečiojo asmens sudarytą elektros energijos pirkimo–pardavimo sutartį gali nutraukti tik šios sutarties šalys arba teismas, pripažinęs tokią sutartį negaliojančia. VERT nėra suteikta kompetencija nutraukti tarp energetikos įmonių ir vartotojų sudarytas sutartis, todėl VERT atmetė vartotojo reikalavimus kaip nepagrįstus.

Išsamiai susipažinti su VERT ginčų nagrinėjimo praktika galite ČIA.