Įeiti
Publikuota: 2021-09-28. Atnaujinta: 2021-09-28

VERT ginčą tarp vartotojo ir ESO bei UAB „Ignitis“ išsprendė vartotojo naudai


​Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), išnagrinėjusi ginčą, kilusį tarp vartotojo ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) bei UAB „Ignitis“, nutarė iš dalies tenkinti vartojo reikalavimus. Įmonės įpareigotos perskaičiuoti mokesčius už elektros energiją.

Vartotojas kreipimesi į VERT nurodė, jog iš ESO bei UAB „Ignitis“ už suteiktas paslaugas gavo sąskaitas. Vartotojas nurodė, kad šios sąskaitos buvo išrašytos po ESO atlikto elektros apskaitos prietaiso rodmenų nurašymo. ESO vartotojui paaiškino, kad objekte 2015 m. pakeitus elektros apskaitos prietaisą, vartotojas neteisingai deklaravo suvartotą elektros energijos kiekį, ir dėl to susidarė skirtumas tarp faktiškai suvartoto ir apmokėto elektros energijos kiekio.

ESO paaiškino, kad 2015 m. įrengtas apskaitos prietaisas buvo kito tipo negu prieš tai: prie elektros apskaitos prietaiso rodmenų buvo daugiklis E1, todėl deklaruojamas rodmuo turėjo būti padaugintas iš 10. Vartotojas nurodė, kad instrukciją, kaip nurašyti elektros apskaitos prietaiso rodmenis, ESO darbuotojas išsiuntė el. paštu po ginčijamų sąskaitų išrašymo, o iki tol vartotojas apie pasikeitusius deklaravimo ypatumus nebuvo informuotas ir deklaruodavo tokius rodmenis, kuriuos matydavo elektros apskaitos prietaiso ekrane. Vartotojas prašė VERT įpareigoti įmones perskaičiuoti mokėtinas sumas už elektros energiją.

VERT, įvertinusi ginčo aplinkybes, nustatė, vartotojas deklaruodamas suvartotą elektros energijos kiekį turėjo pastebėti, kad po elektros apskaitos prietaiso pakeitimo vartotojo deklaruojamas elektros kiekis žymiai sumažėjo.

Taip pat VERT konstatavo, kad ESO 2017 m. atlikdama „skaitiklio rodmenų nurašymą“ pati suklydo ir neteisingai įvertino vartotojui įrengto skaitiklio parodymus, o taip pat nepastebėjo, kad vartotojas jau 2 metus neteisingai deklaruoja už suvartotą elektros energiją.

Išnagrinėjusi ginčą, VERT įpareigojo skundžiamas įmones perskaičiuoti vartotojui priskirtą elektros energijos kiekį, nuo ESO atlikto skaitiklio rodmenų nurašymo 2017 m. iki 2021 m. sausio mėn., vartotojui priskirti apmokėti už elektros energijos kiekį suvartotą ne daugiau kaip 2 mėnesius. Taip pat VERT, įvertinusi ginčo šalių atsakomybę dėl susidariusios situacijos, nutarė, kad šiuo atveju skundžiamų įmonių reikalavimus apmokėti už elektros energijos kiekį suvartotą per laikotarpį nuo 2015 m. iki 2017 m., yra pagrįstas.

Išsamiai susipažinti su VERT ginčų nagrinėjimo praktika galite ČIA