Įeiti
Publikuota: 2021-09-28. Atnaujinta: 2021-09-28

VERT ginčą tarp vartotojo ir ESO išsprendė iš dalies vartotojo naudai


​​Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), išnagrinėjusi ginčą tarp vartotojo ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO), vartotojo reikalavimus nutarė tenkinti iš dalies. Bendrovė įpareigota anuliuoti vartotojui išrašytas sąskaitas už galios dedamąją, tačiau vartotojo reikalavimas sudaryti sutartį su vartotoju kaip su buitiniu vartotoju pripažintas nepagrįstu.

Vartotojas kreipimesi į VERT nurodė, kad bendrovei pateikė prašymą neskaičiuoti galios dedamosios mokesčio, kadangi elektra jam priklausančiame žemės sklype vartojama šeimos poreikiams, o ne komerciniais tikslais. ESO, atsakydama į tokį vartotojo prašymą, nurodė, kad jos žiniomis, vartotojui priklausančiame objekte yra nebuitinės paskirties patalpos (sandėlis), dėl to su vartotoju elektros energijos sutartis buvo sudaryta kaip su verslo klientu ir buvo skaičiuojama leistinosios naudoti galios dedamoji. Vartotojas papildomai informavo bendrovę, kad patalpos (sandėlis) nėra jo nuosavybė, kadangi priklauso kitam asmeniui. Dėl šios priežasties vartotojas gautų sąskaitų neapmokėjo ir prašo VERT įpareigoti ESO jas anuliuoti bei įpareigoti ESO sudaryti su vartotoju sutartį kaip su buitiniu vartotoju.

Paprašyta paaiškinti ginčo aplinkybes, ESO nurodė, kad gavo vartotojo prašymą perrašyti esamą elektros energijos persiuntimo paslaugos tiekimo nebuitiniam klientui sutartį, sudarytą su kitu asmeniu (bendraturčiu) dėl objekto, tik naująją sutartį su vartotoju sudaryti jau kaip su buitiniu vartotoju. ESO, įvertinusi turimą informaciją, kad objektas yra komercinės paskirties, parengė ir vartotojui pasirašyti išsiuntė elektros energijos persiuntimo paslaugos tiekimo nebuitiniam klientui sutartį. Nors pasirašytos sutarties vartotojas bendrovei negrąžino, ESO teikė vartotojui sąskaitas, skaičiuojamas su galios dedamąja, kaip verslo klientui.

VERT, išnagrinėjusi faktines ginčo aplinkybes, pripažino, kad ESO sąskaitas vartotojui išrašė neteisėtai, nes vartotojas nėra pasirašęs bendrovės parengto elektros energijos persiuntimo paslaugos teikimo nebuitiniam klientui sutarties projekto, todėl nurodė bendrovei sąskaitas anuliuoti. Apie tokio sprendimo vykdymo rezultatus VERT įpareigojo ESO per 30 kalendorinių dienų nuo nutarimo priėmimo dienos informuoti tiek VERT, tiek vartotoją.

VERT taip pat pažymėjo, kad buitiniai vartotojai sutartis dėl elektros energijos tiekimo sudaro su nepriklausomais tiekėjais arba visuomeniniais tiekėjais, o ESO vykdo skirstymo sistemos operatoriaus veiklą ir neturi leidimo verstis nepriklausomo elektros energijos tiekėjo ar visuomeninio elektros energijos tiekėjo veiklomis. Taip pat įvertinus tai, kad vartotojo objekto naudojimo paskirtis nėra gyvenamoji ir vartotojas nepateikė įrodymų, jog objekte elektros energiją vartos asmeniniams ar šeimos ir namų ūkio poreikiams tenkinti, nesusijusiems su ūkine komercine ar profesine veikla, nagrinėjamu atveju vartotojo reikalavimas laikyti jį buitiniu vartotoju vertintas kaip nepagrįstas.

Tad, vartotojo reikalavimą įpareigoti ESO sudaryti sutartį su vartotoju kaip su buitiniu vartotoju VERT pripažino nepagrįstu ir jį atmetė. ​

Susipažinti su VERT vartojimo ginčų praktika galite ČIA