Įeiti
Publikuota: 2021-01-20. Atnaujinta:

VERT: kaip apskaičiuojama garantinio elektros energijos tiekimo kaina?


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) išnagrinėjo nebuitinio vartotojo ginčą su AB „Energijos skirstymo operatorius" (ESO) ir patvirtino, kad garantinis elektros energijos tiekimas vykdomas teisėtai ir pagrįstai, mokėtina suma už paslaugas – apskaičiuota teisingai.

Nebuitinis vartotojas nurodė, kad ESO už 2020 m. liepos mėn. suvartotą elektros energiją nepagrįstai  pateikė apmokėti beveik dvigubai didesnę sąskaitą nei už ankstesnį mėnesį, nors elektros buvo suvartota mažiau, taip pat ESO tinkamai neinformavo apie paslaugos kainas (nuo 2013 m. gruodžio mėn. šiam objektui teikiama garantinio elektros energijos tiekimo paslauga, nes ankstesnis nepriklausomas tiekėjas bankrutavo, o kitas nebuvo pasirinktas*), todėl prašė įpareigoti ESO anuliuoti sąskaitą už 2020 m. liepos mėn. ir grąžinti sumokėtą sumą. 

VERT, išnagrinėjusi faktines ginčo aplinkybes, šių reikalavimų nepripažino pagrįstais. Garantinio elektros energijos tiekimo sąlygas ir tvarką numato Elektros energetikos įstatymas:
• tuo atveju, kai pasirinktas nepriklausomas tiekėjas neužtikrina elektros energijos tiekimo, ESO automatiškai pradeda teikti garantinio tiekimo paslaugą, tam nebūtina pasirašyti sutartį;
garantinis elektros energijos tiekimas nėra nuolatinė paslauga, todėl jai taikomas papildomas apmokestinimas.

VERT taip pat patvirtino, kad ESO nebuitiniam vartotojui teisingai apskaičiavo mokėtiną sumą už 2020 m. liepos mėn. teiktą garantinio elektros energijos tiekimo paslaugą: paslaugos kainos pasikeitimą, palyginus su birželio mėn., lėmė didesnė elektros energijos kaina biržoje ir nuo 2020 m. liepos 1 d. pradėta taikyti nauja VIAP kaina.

VERT atkreipia dėmesį, kad garantinio elektros energijos tiekimo kaina už konkretų mėnesį yra apskaičiuojama pagal prieš tai buvusio mėnesio elektros energijos biržos kainą Lietuvos kainų zonoje (šiai dedamajai taikomas 1,25 koeficientas), paslaugos kaina viešai paskelbiama ESO interneto svetainėje mėnesio, už kurį bus pritaikyta, pradžioje.

Išsamiai susipažinti su VERT ginčų nagrinėjimo praktika galite ČIA.

* Nebuitiniai vartotojai elektros energiją iš nepriklausomų tiekėjų privalomai perka nuo  2013 m.