Įeiti
Publikuota: 2021-01-22. Atnaujinta: 2021-01-22

UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis“ įpareigotas vartotojo mokėjimus už karštą vandenį apskaičiuoti laikantis perskaičiavimo tvarkos


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), išnagrinėjusi ginčą, kilusį tarp vartotojo ir UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis" dėl sąskaitų pagal faktinius šalto ir karšto vandens apskaitos prietaisų rodmenis perskaičiavimo, nutarė, jog vartotojo prašymas nepagrįstas bei įpareigojo įmonę mokėjimus už karštą vandenį apskaičiuoti laikantis perskaičiavimo tvarkos.

Vartotojas kreipimesi į VERT nurodė, jog jam priklausančiame bute karšto vandens apskaita vykdoma pagal karšto vandens apskaitos prietaisus, kurių vienas įrengtas tualeto patalpoje, kitas – virtuvėje. UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis" darbuotojams pakeitus skaitiklius, buvo užfiksuoti senųjų skaitiklių rodmenys. Pareiškėjui pateiktoje sąskaitoje už 2020 m. rugsėjo mėnesį nėra atsižvelgta į faktinį karšto vandens suvartojimą ir sąskaita nėra perskaičiuota. Įmonė informavo vartotoją, kad neatliks mokesčių perskaičiavimo pagal karšto vandens skaitiklių rodmenis. Taip pat vartotojas negavo įmonės laiško dėl normatyvų taikymo. Vartotojas prašė įpareigoti UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis" perskaičiuoti jam teiktas sąskaitas pagal faktinius šalto ir karšto vandens apskaitos prietaisų rodmenis.

Išnagrinėjusi faktines ginčo aplinkybes, VERT nustatė, jog vartotojo bute įrengtų karšto vandens skaitiklių rodmenimis jų pakeitimo dieną nebuvo galima vadovautis ir vartotojui priskaičiuotų mokesčių perskaičiavimas negali būti atliekamas, kadangi jau buvo pasibaigęs vartotojo bute įrengtų karšto vandens skaitiklių metrologinės patikros terminas. Tačiau vartotojo bute esantys karšto vandens skaitikliai buvo eksploatuojami be metrologinės patikros dėl įmonės kaltės. Taip pat dėl įmonės kaltės mokėjimai už karštą vandenį vartotojui nuo 2016 m. gegužės mėnesio buvo skaičiuojami nepagrįstai taikant karšto vandens suvartojimo normatyvus, taikomus vartotojams, atsisakiusiems įsileisti karšto vandens tiekėjo atstovus pakeisti karšto vandens skaitiklius.

VERT įpareigojo UAB „Elektrėnų komunalinis ūkis" mokėjimus už karštą vandenį vartotojui nuo 2016 m. balandžio iki 2020 m. rugsėjo apskaičiuoti laikantis perskaičiavimo tvarkos, taikytinos tais atvejais, kai karšto vandens skaitikliai eksploatuojami be metrologinės patikros dėl karšto vandens tiekėjo kaltės.

Išsamiai susipažinti su vartojimo ginčų praktika galite ČIA.