Įeiti
Publikuota: 2021-02-01. Atnaujinta:

Ūkio subjektams: ką reikia žinoti apie gamtinių dujų vartojimo pajėgumus?


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), išnagrinėjusi ūkio subjekto ir UAB „Ignitis" bei AB „Energijos skirstymo operatorius" (ESO) ginčą, patvirtino, kad gamtinių dujų vartojimo pajėgumai ūkio subjektui buvo apskaičiuoti teisingai, todėl nėra pagrindo atlikti sumokėtų sumų perskaičiavimo.

Ūkio subjektas nuo 2016 m. gruodžio mėn.  buvo sudariusi gamtinių dujų pirkimo–pardavimo sutartį dėl komercinio objekto, kurioje buvo numatyti šiam objektui nustatyti vartojimo pajėgumai. 2019 m. ūkio subjektui įsigijus antrą komercinį objektą, turima gamtinių dujų pirkimo–pardavimo sutartis buvo papildyta, kartu atskirai nustatant vartojimo pajėgumus ir naujai įsigytam objektui. Ūkio subjektas pastebėjo, kad nuo 2020 m. sausio  1 d. naujai įsigytam objektui buvo padidinti vartojimo pajėgumai ir išaugo mokėtinos sumos, nors kaip nurodė, ūkio subjektas, dėl vykdomos rekonstrukcijos čia gamtinės dujos nebuvo naudojamos.

Ūkio subjekto teigimu, paslaugų tiekėjas – UAB „Ignitis" – vienašališkai pakeitė sutartyje numatytus vartojimo pajėgumus ir prašo atlikti perskaičiavimą bei grąžinti permoką.

VERT, išsiaiškinusi faktines ginčo aplinkybes, ūkio subjekto reikalavimų nepripažino pagrįstais ir nenustatė pažeidimų apskaičiuojant vartojimo pajėgumus 2020 metams:
• vartojimo pajėgumai nustatomi kiekvienai gamtinių dujų pristatymo vietai atskirai;
• apskaičiuojant gamtinių dujų vartojimo pajėgumus, vertinamas per paskutinius 3 metus transportuotas gamtinių dujų kiekis;
• vartojimo pajėgumai prilyginami į konkrečią gamtinių dujų pristatymo vietą per parą transportuotam maksimaliam gamtinių dujų kiekiui (per parą transportuotas maksimalus dujų kiekis apskaičiuojamas maksimalų per mėnesį transportuotą gamtinių dujų kiekį padalijant iš to mėnesio parų skaičiaus).

VERT atkreipia dėmesį, kad tikslinant gamtinių dujų vartojimo pajėgumus dėl numatyto kiekio viršijimo, pagal galiojančius teisės aktų reikalavimus nėra pareigos šio pakeitimo derinti su ūkio subjektu.

Išsamiai susipažinti su VERT ginčų nagrinėjimo praktika galite ČIA.