Įeiti
Publikuota: 2022-05-16. Atnaujinta: 2022-05-16

VERT: vartotojo pareiga, prijungiant saulės elektrinę, apmokėti 50 proc. skirstomųjų tinklų operatoriaus sąnaudų


​Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), išnagrinėjo ginčą tarp vartotojo ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) dėl  išduotų saulės elektrinės prijungimo sąlygų ir apskaičiuotos saulės elektrinės prijungimo įmokos pagrįstumo.

Vartotojas kreipimesi į VERT nurodė, jog prašo sudaryti sąlygas tapti gaminančiu vartotoju, bet ne už ESO apskaičiuotą sumą, kurią vartotojas laiko nepagrįsta. 

Išnagrinėjusi ginčo aplinkybes, VERT nustatė, jog gaminantys vartotojai ir asmenys, siekiantys tapti gaminančiais vartotojais, turi teisę įsirengti atsinaujinančius išteklius naudojančias elektrines. Tuo atveju, jei planuojamos prijungti saulės elektrinės galia yra didesnė kaip 5 kW ir (ar) viršija 50 proc. vartotojo objektui suteiktos leistinosios naudoti galios dydžio, planuojamų prijungti elektros įrenginių įrengimo ir (ar) rekonstravimo projektas rengiamas, esant bent vienai iš šių sąlygų: įtampos parametrai tinkle, prijungus elektros įrenginį, neatitiks standarto reikalavimų arba prijungus elektros įrenginį atsiras būtinybė keisti esamo elektros tinklo, prie kurio jungiami elektros įrenginiai, parametrus.

Prie esamo tinklo prijungus vartotojo 14 kW saulės elektrinę objekte, kuriam suteikta 18 kW leistinoji naudoti galia, elektros tinkle nebus išlaikyti tinklo kokybės parametrai, o saulės elektrinė negalės veikti tinkamai. Todėl ESO numatytas elektros tinklo rekonstrukcijos poreikis yra pagrįstas ir būtinas atlikti siekiant prijungti saulės elektrinę objekte.

Teisinis reglamentavimas numato pareigą vartotojui, siekiančiam tapti gaminančiu vartotoju, prijungiant prie skirstomųjų tinklų operatoriaus tinklo vartotojui priklausančius elektros gamybos įrenginius, kai vartojimo įrenginiai jau yra prijungti prie skirstomųjų tinklų, apmokėti 50 proc. skirstomųjų tinklų operatoriaus sąnaudų.

Iš ESO pateiktų dokumentų nustatyta, kad vartotojui apskaičiuota mokėtina suma ir yra lygi 50 proc. ESO sąnaudų.

VERT nustatė, kad ESO veiksmai, t. y. prijungimo sąlygose numatyti techniniai sprendiniai, pagal kuriuos vartotojas priskirta apmokėti sąnaudų dalis už jų įgyvendinimą, atitinka nustatyto teisinio reglamentavimo nuostatas, todėl  vartotojo reikalavimas nepagrįstas.

Išsamiai susipažinti su VERT vartojimo ginčų nagrinėjimo praktika galite ČIA