Įeiti
Publikuota: 2022-02-22. Atnaujinta: 2022-02-22

VERT: UAB „Ignitis“ teisingai priskyrė vartotojui apmokėti skaitiklio gedimo laikotarpiu suvartotus elektros energijos kiekius


​​Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), išnagrinėjusi tarp vartotojo ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) bei UAB „Ignitis“ kilusio ginčo aplinkybes, priėmė sprendimą atmesti vartotojo reikalavimus kaip nepagrįstus. Vartotojas, sugedus skaitikliui, nesutiko su UAB „Ignitis“ pateiktomis papildomomis sąskaitomis (priskirta skola) už gedimo laikotarpiu priskaičiuotą elektros energiją.

Vartotojas teigė, kad deklaruojant skaitiklio rodmenis buvo pastebėtas gedimas, apie kurį iš karto informavo tiekėją. Skaitiklio naktinio režimo rodikliai nebuvo pakitę.

UAB „Ignitis, remiantis ESO surašytu gedimo aktu, kuris, anot vartotojo, yra vienašališkas ir netikslus, pateikė vartotojui papildomas sąskaitas. Skaitiklio gedimo laikotarpis yra nuo paskutinių deklaruotų rodmenų iki gedimo šalinimo. Vartotojas teigia, kad gedimo laikotarpis buvo įvertintas ir už jį atsiskaityta (sąskaita išrašyta ir pateikta skaičiuojant vidurkį), todėl po keleto mėnesių pateiktos papildomos sąskaitos dubliuojasi ir galimai dengia skaitiklio gedimo šalinimo išlaidas.

Išnagrinėjus ginčo aplinkybes buvo nustatyta, kad vertinant skaitiklio gedimo pobūdį ir gamintojo išaiškinimą dėl skaitiklio veikimo principo, nėra pagrindo laikyti, kad elektros energijos kiekis, kuris buvo užfiksuotas skaitiklio dieninėje skalėje, yr​a neteisingas, kadangi šiuo atveju sutriko ne skaitiklio veikla, fiksuojant vartotojo suvartotą elektros energijos kiekį apskritai, bet apskaitos sistemos elementas – laikrodis, kurio gedimas neturi jokios įtakos teisingam suvartotos elektros kiekio fiksavimui vienoje iš skaitiklio skalių.

ESO, pateikdamas pirmąją sąskaitą už gedimo laikotarpiu galimai suvartotą elektros energiją, paskirstė elektros energijos kiekį dieninei ir naktinei skalėms, atsižvelgdamas į praeitų metų atitinkamo laikotarpio suvartojimą, o perskaičiuodamas įvertino vartotojo jau apmokėtus elektros kiekius. VERT konstatavo, kad remiantis teisiniu reglamentavimu toks ESO perskaičiavimas yra pagrįstas turimais duomenimis bei atitinka teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus.

VERT, susipažinusi su UAB „Ignitis“ ir ESO pateikta informacija dėl priskirtų elektros energijos kiekių ir mokėtinų sumų, nustatė, kad UAB „Ignitis“ teisingai priskyrė vartotojui apmokėti gedimo laikotarpiu suvartotus elektros energijos kiekius ir pagrįstai pateikė apmokėti mokėtinas sumas už skaitiklio gedimo laikotarpiu faktiškai suvartotą elektros energiją.

 

Susipažinti su VERT vartojimo ginčų praktika galite ČIA.