Įeiti
Publikuota: 2022-03-21. Atnaujinta: 2022-03-21

VERT: ESO pagrįstai nutraukė elektros energijos tiekimą objektui, kuriame elektra nebuvo vartojama daugiau nei 6 metus


​Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), išnagrinėjusi ginčą, kilusį tarp vartotojo ir ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) dėl elektros energijos persiuntimo ​paslaugos teikimo atnaujinimo, nutarė, jog vartotojo reikalavimas nepagrįstas.

Vartotojas kreipimesi į VERT nurodė, jog įsigijo sklypą. Buvęs savininkas perdavė jam dokumentus: su tiekėju sudarytą elektros energijos pirkimo–pardavimo sutartį, elektros tinklų nuosavybės aktą.

Vartotojas kreipėsi į ESO dėl elektros energijos tiekimo atnaujinimo, tačiau ESO informavo, jog oro linija panaikinta. Vartotojas kreipėsi į ESO su prašymu pateikti pagrindžiančius dokumentus bei informaciją, susijusią su linijos demontavimu, tačiau gautame atsakyme išdėstyti faktai, vartotoju manymu, buvo abejotini. Vartotojas prašė įpareigoti ESO atstatyti elektros liniją ir atnaujinti tiekimą objektui.

VERT, išnagrinėjusi ginčo aplinkybes, nustatė, jog ESO pagrįstai ir teisėtai nutraukė elektros energijos tiekimą objektui dėl ilgesnio nei 36 mėnesiai iš eilės elektros energijos nevartojimo. Elektra objekte nebuvo vartojama daugiau nei šešerius metus, ir po to ESO turėjo teisę demontuoti elektros liniją, kuria buvo tiekiama elektros energija objektui.

Taigi, vartotojas įsigijo prie ESO elektros tinklų neprijungtą objektą, todėl VERT nutarė, jog vartotojo reikalavimai nepagrįsti, nėra pagrindo įpareigoti įmonę atstatyti elektros liniją ir atnaujinti tiekimą objektui.

Objekto elektros įrenginiai prie ESO elektros tinklų gali būti prijungti vartotojui kreipusis į ESO ir sudarytoje sutartyje nustatyta tvarka apmokėjus prijungimo įmoką bei atlikus visus kitus būtinus veiksmus atsižvelgiant į objekto vidaus elektros tinklo būklę.​

Išsamiai susipažinti su VERT ginčų nagrinėjimo praktika galite ČIA.