Įeiti
Publikuota: 2022-03-21. Atnaujinta: 2022-03-21

VERT nutarė, jog ESO teisingai apskaičiavo vartotojo prijungimo prie elektros tinklų įmoką


​Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), išnagrinėjusi ginčą, kilusį tarp vartotojo ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) dėl prijungimo įmokos dydžio, nutarė, jog įmonė teisingai apskaičiavo objekto prijungimo prie elektros tinklų įmoką.

Vartotojas kreipimesi į VERT nurodė, jog paprašė ESO prijungti objektą prie elektros tinklų suteikiant 5 kW leistinąją naudoti galią. ESO apskaičiavo prijungimo įmoką. Vartotojas, įvertinęs jam ESO išduotas prijungimo sąlygas, kuriose buvo nurodyta, kad bus rengiamas investicinis projektas elektros energijos tiekimo kokybei užtikrinti ir pagal kurį darbus ESO atliks savo lėšomis, mano, kad sumokėjęs reikalaujamą prijungimo įmoką apmokėtų dalį ESO investicinio projekto išlaidų. Vartotojas prašė VERT įpareigoti ESO nusidėvėjusią 0,4 kV oro liniją rekonstruoti savo lėšomis ir perskaičiuoti objekto prijungimo prie elektros tinklų įmoką.

Išnagrinėjusi ginčo aplinkybes, VERT nustatė, jog ESO elektros energijos tiekimas oro linija, prie kurios bus jungiamas vartotojo objektas, neatitinka kokybės standarto reikalavimų, t. y. įtampos nuostoliai minėtoje linijoje ties objekto prijungimo vieta sudaro 21,2 % (turi būti iki 10 %). ESO, siekdamas sutvarkyti elektros tinklo dalį, kad minėtoje 0,4 kV oro linijoje įtampos nuostoliai neviršytų 10 %, parengė investicinį projektą.

Nustatyta, kad ESO objekto prijungimą planuoja vykdyti nuo 0,4 kV oro linijos po to, kai bus nutiesta 10 kV kabelių linija ir 0,4 kV oro linija pakeista į oro kabelinę liniją bei elektros energijos tiekimo kokybė atitiks kokybės standarto reikalavimus. Po šių darbų siekiant prijungti objektą prie elektros tinklų, kuri jau atitiks kokybės standarto reikalavimus, bus atliekami darbai, būtini konkrečiai objekto prijungimui, todėl vartotojo teiginiai, kad jo prijungimo įmoka padengs dalį įmonės investicinio projekto, yra nepagrįsti.

VERT, įvertinusi turimus duomenis, nutarė, kad vartotojo reikalavimai nepagrįsti, nes ESO teisingai apskaičiavo objekto prijungimo prie elektros tinklų įmoką.

Išsamiai susipažinti su VERT ginčų nagrinėjimo praktika galite ČIA. ​