Įeiti
Publikuota: 2022-03-22. Atnaujinta: 2022-03-22

VERT: sukaupta ir nepanaudota saulės elektros energija iš vieno to paties vartotojo objekto į kitą nėra perkeliama


​Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), išnagrinėjusi tarp vartotojo ir UAB „Ignitis“ kilusio ginčo aplinkybes, konstatavo, kad bendrovė pagrįstai vartotojui pateikė apmokėti sąskaitą už suvartotą elektros energiją ir suteiktas paslaugas bei atmetė vartotojo reikalavimą įpareigoti bendrovę grąžinti permokėtą sumą.

Vartotojas nurodė, kad viename iš jam priklausančių objektų įrengė saulės elektrinę. Kadangi šiame objekte vartotojas gyvena tik vasarą, todėl tikėjosi, kad didesnis saulės elektrinės pagamintas elektros energijos kiekis bus priskirtas kitam jo objektui. Bendrovė, anot vartotojo, neperkėlė sukauptos, bet nepanaudotos saulės elektrinės pagamintos elektros energijos į kitą vartotojui priklausantį objektą ir pateikė sąskaitą apmokėti už antrame jo objekte suvartotą elektros energiją. Vartotojo vertinimu, bendrovė ketina pasisavinti jo pagamintą elektros energiją ir vėliau kompensuoti ją tarpusavyje sutartomis kainomis, kurios jam nėra žinomos.

Išnagrinėjusi ginčo aplinkybes VERT nustatė, kad teisės aktai nenumato galimybės perkelti sukauptą ir nepanaudotą elektros energijos kiekį iš vieno vartojimo objekto į kitą, o už sukauptą energijos kiekį tiekėjas gaminančiam vartotojui kompensuoja iš anksto tarpusavio sutartyse nustatyta tvarka ir sąlygomis. Šiuo atveju vartotojas su bendrove sutartimis yra sutarę dėl sukaupto, bet neatgauto elektros energijos kiekio kompensavimo tvarkos, todėl vartotojo  argumentai, kad kompensavimo tvarka jam nėra žinoma, yra atmestini.

​Įvertinus UAB „Ignitis“ pateiktus duomenis buvo nustatyta, kad trūkstamas elektros energijos kiekis, kurį vartotojo antram objektui per tam tikrą laikotarpį patiekė bendrovė, buvo apskaičiuotas ir apmokestintas teisingai. Todėl vartotojas privalo  nurodytu terminu atsiskaityti už elektros energiją.

 

 

Susipažinti su VERT vartojimo ginčų praktika galite ČIA.