Įeiti
Publikuota: 2022-04-26. Atnaujinta: 2022-04-26

VERT vartotojo naudai išsprendė ginčą, kilusį dėl sklypo prijungimo prie dujotiekio


​​​Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), išnagrinėjusi ginčą, kilusį tarp vartotojo ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) dėl sklypo dujofikavimo paslaugos sutarties nevykdymo, nutarė, jog vartotojo reikalavimas iš dalies pagrįstas.

Vartotojas VERT nurodė, kad pateikė paraišką dėl objekto prijungimo prie ESO gamtinių dujų sistemos bei sumokėjo įmoką. ESO įsipareigojo objekto prijungimą atlikti per 125 kalendorines dienas, tačiau to neatliko. Vartotojas gavo papildomus susitarimus su pakeistais darbų terminais, paskutiniuoju ESO įsipareigojo darbus atlikti vėliau nei sutarta, paaiškindama, kad savivaldybės administracija neduoda leidimo vykdyti kasimo darbus. Vartotojas pažymėjo, kad nenori pasirašyti paskutinio papildomo susitarimo dėl darbų atidėjimo, nes objekto prijungimas prie gamtinių dujų sistemos iš viso truks 1,5 m. Vartotojas prašė VERT įpareigoti ESO atlikti objekto prijungimą iki 2022 m. šildymo sezono pradžios (2022 m. spalio mėn.) bei perskaičiuoti objekto prijungimo įmoką tarifais, įsigaliojusiais nuo 2022-01-01, kaip kompensaciją už patirtus nepatogumus.

VERT, išnagrinėjusi ginčo aplinkybes, nustatė, jog ESO nekvestionuoja, jog laiku neįvykdė sutartimi prisiimtų įsipareigojimų prijungti objektą prie ESO gamtinių dujų sistemos per sutartyje numatytą terminą ir nurodė, kad šį įsipareigojimą įvykdys.

Objekto prijungimo įmokos perskaičiavimas taikant prijungimo įkainius, įsigaliojusius po sutarties sudarymo, kaip kompensacija už vartotojo patirtus nepatogumus yra negalimas. Teisės aktuose numatyta, kad prijungimo įmoka gali būti perskaičiuojama vadovaujantis po sutarties sudarymo įsigaliojusiais prijungimo įkainiais, kaip kompensacija dėl operatoriaus vėlavimo vykdyti sutartinius įsipareigojimus.

ESO su vartotoju sudarytoje sutartyje numatyta, kad dėl ESO kaltės nesuteikus prijungimo paslaugos per sutartyje numatytą terminą, vartotojas po prijungimo darbų įvykdymo turi teisę kreiptis dėl 0,02 proc. delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną nuo sumokėtos prijungimo įmokos dydžio. Taip pat pagal sutartį vartotojas gali kreiptis dėl patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

VERT nutarė tenkinti vartotojo reikalavimą dėl objekto prijungimo prie gamtinių dujų skirstymo sistemos iki 2022 m. bei įpareigojo ESO atlikti objekto prijungimą iki 2022 m. spalio mėn. Nutarta atmesti vartotojo reikalavimą perskaičiuoti objekto prijungimo įmoką tarifais, įsigaliojusiais nuo 2022-01-01, kaip kompensaciją už patirtus nepatogumus. ESO įpareigota informuoti VERT ir vartotoją apie šio nutarimo vykdymo rezultatus.​

Išsamiai susipažinti su VERT ginčų nagrinėjimo praktika galite ČIA.