Įeiti
Publikuota: 2022-05-23. Atnaujinta: 2022-05-23

Į ką svarbu atkreipti dėmesį, norint du objektus vienu metu prijungti prie elektros tinklų?


​Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), išnagrinėjusi ginčą tarp vartotojo ir AB „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) dėl objekto prijungimo prie elektros tinklų įmokos, nutarė, jog vartotojo reikalavimas nepagrįstas.

Vartotojas VERT nurodė, jog kreipėsi į ESO dėl objekto prijungimo prie elektros tinklų. Trumpiausias geometrinis atstumas sudarė 291 m. Vartotojas prašė ESO perskaičiuoti elektros kabelio tiesimo mokestį ir proporcingai padalinti mokestį antram ESO klientui, kuris tuo pačiu metu norėjo prisijungti prie elektros tinklo.

Vartotojas nurodė, kad ESO grąžino įmokos dalies sumą, tačiau vartotojo tai netenkino ir  vartotojas prašė įpareigoti ESO grąžinti 50 proc. sumokėtos sumos už elektros kabelio tiesimo paslaugą.

VERT, išnagrinėjusi ginčo aplinkybes, nustatė, jog vartotojas su ESO sudarė sutartį pagal pateiktą paraišką.  Vartotojo kaimynas paraišką pateikė po 4 mėnesių, t. y. ESO nebuvo pateikta grupės vartotojų – bendra vartotojo ir jo kaimyno paraiška.

ESO pagrįstai su vartotoju sudarė sutartį kaip su individualiu vartotoju. Nepaisant to, ESO, gavusi vartotojo prašymą grąžinti dalį prijungimo įmokos ir atsižvelgusi į tai, kad abiejų objektų prijungimo projektavimo ir darbų vykdymo laikotarpiai sutapo, priskyrė objektus bendrai vartotojų grupei. ESO neprivalėjo to daryti, nes bendra vartotojų grupė formuojama tik tuomet, kai paraiškas pateikia grupė vartotojų.

VERT vertinimu, ESO sprendimas abiejų objektų prijungimą vykdyti bendros vartotojų grupės metodu atitinka protingumo, teisingumo ir sąžiningumo reikalavimus, kadangi abiem objektams buvo tiesiamas bendras elektros tinklas, reikalingas vykdyti elektros energijos persiuntimo paslaugą.

Prijungiant bendrą vartotojų grupę vertinamas ne trumpiausias geometrinis atstumas nuo vartotojo įvadinės apskaitos spintos (elektros tinklų nuosavybės ribos) iki prijungimo taško, metrais, o faktiškai nutiesto elektros tinklo ilgis.

Pagal sutartį vartotojui buvo priskaičiuota prijungimo įmokos dalis už trumpiausią geometrinį atstumą 291 m. Perskaičiavus minėtą įmokos dalį faktiniam 208,5 m atstumui, atstumas sumažėjo 82,5 m. ESO vartotojui grąžino susidariusį prijungimo įmokos skirtumą. VERT nutarė, jog vartotojo reikalavimas įpareigoti ESO grąžinti 50 proc. sumokėtos sumos už elektros kabelio įrengimo/tiesimo paslaugą yra nepagrįstas.

Išsamiai susipažinti su ginčų nagrinėjimo praktika galite ČIA.