Įeiti
Publikuota: 2022-05-26. Atnaujinta: 2022-05-26

VERT 2022 m. nustatė VIAP kainą lygią 0


Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) perskaičiavo VIAP lėšų poreikį 2022 m. bei VIAP kainą, kuri bus taikoma nuo 2022 m. liepos 1 d.

VIAP lėšų poreikis ir VIAP kaina perskaičiuota atsižvelgiant į tai, kad prognozuojama elektros energijos rinkos kaina, taikoma 2022 m. II pusm., daugiau nei  200 proc. didesnė nei dabar galiojanti. Taip pat įvertinta, kad pagal VIAP lėšų administratoriaus UAB „Baltpool“ pateiktą informaciją, faktinis VIAP lėšų likutis 2022 m. balandžio 30 d. yra 89,302 mln. Eur.

Atliktus skaičiavimus dėl prognozuojamos elektros energijos rinkos kainos pokyčio VIAP lėšų poreikis (nevertinant ankstesnių metų neatitikimų) visiems 2022 metams – 52,810 mln. Eur, o įvertinus neatitikimus VIAP lėšų (biudžeto) poreikis sudaro 19,205 mln. Eur.

Kadangi  VIAP lėšų likutis viršija perskaičiuotą VIAP lėšų poreikį 2022 m., VERT nusprendė, jog daugiau per 2022 m. surinkti VIAP lėšų nereikia ir VIAP kainą, taikytiną 2022 m. II pusm., nustatė lygią 0.

VERT nustato viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (VIAP) kainą ir jos dedamąsias. VIAP kainos gali būti koreguojamos ne dažniau kaip du kartus per metus, kai yra esminių veiksnių, kuriais remiantis buvo nustatytos VIAP kainos, pokyčių.

VIAP kaina ir jos dedamosios apskaičiuojamos vadovaujantis VERT patvirtinta VIAP kainos nustatymo metodika. Pagal šią metodiką, VIAP dalies elektros energijos gamyba iš atsinaujinančių energetikos išteklių lėšų poreikiui apskaičiuoti yra naudojama VERT patvirtinta prognozuojama rinkos kaina.​

Išsamiai susipažinti su VERT 2022-05-26 posėdžio medžiaga galite ČIA